CSS

Color

  • 0 komentarzy
  • 2517 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
color - definiuje kolor tekstu dla danego elementu.

<p style="color: blue;">Niebieski tekst</p>

Niebieski tekstKolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu rgb(<i>r</i>, <i>g</i>, <i>b</i>), w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa


Polecenia pokrewne


Odpowiednik html


Wersja specyfikacji


Wsparcie przeglądarek


  • Opera 3.5
  • Internet Explorer 3