CSS

Border-collapse

  • 2014-05-23 10:14
  • 0 komentarzy
  • 2219 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Artykuł  został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!


border-colapse - definiuje czy obramowania tabel mają się ze sobą łączyć czy być odseparowane.

Za pomocą właściwości border-collapse możemy usunąć domyślny odstęp pomiędzy kolumnami i wierszami w tabeli HTML, dzięki czemu komórki tabeli zaczną przylegać do siebie.
Przeznaczenie: Właściwość border-collapse możemy dodać do elementu table.

Dostępne wartości dla właściwości border-collapse:

Wartość "collapse"  ->> wartość ta spowoduje usunięcie odstępu pomiędzy kolumnami i wierszami tabeli, dzięki czemu komórki tabeli zaczną przylegać do siebie.

Wartość "separate" ->> zachowanie domyślnych odstępów pomiędzy wierszami i kolumnami tabeli. Jest to wartość domyślna. Nie przyleganie komórek do siebie

Przykład użycia:

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Zastosowanie właściwości border-collapse:separate;</title>

    <style>
      body
      {
        font-family: arial, verdana;
        font-size: 18px;
        color: rgb(0, 122 255);
      }
      table
      {
        padding: 18px;
        background-color: #c101f1;
        width: 100%;
        border: 2px double #a1c1f1;
      }
      table tr td
      {
        border: 2px solid #cccfff;
        text-align: center;
        padding: 18px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
   
komórka 1 komórka 2 komórka 3 komórka 4
komórka 5 komórka 6 komórka 7 komórka 8

  </body>
</html>

Polecenia pokrewne


  • padding, margin 1

Odpowiednik html


  • cellspacing, np. cellspacing="5" 2

Wersja specyfikacji


  • nieznana 3

Wsparcie przeglądarek


  • wszystkie znane przeglądarki. 4
Informacje dla chcących edytować tę stronę:

[1] Polecenia CSS podobne do tego, lub w inny sposób z nim związane (np. jeśli często używa się ich razem)
[2] Tag lub atrybut HTML, który daje podobny efekt. Jeśli coś takiego nie istnieje, należy napisać "brak".
[3] Specyfikacje: CSS 1, CSS 2, CSS 2.1, CSS 3.
[4] Jeśli polecenie jest poprawnie obsługiwane przez IE 5.5, Fx 1.0, Operę 7 i inne przeglądarki zbliżone wiekiem do tych wymienionych, można wpisać tu "Wszystkie nowoczesne przeglądarki". W przeciwnym razie należy wymienić od kiedy przeglądarki zaczęły polecenie wspierać. Jeśli jedna z przeglądarek interpretuje polecenie błędnie, należy opisać na czym polega błąd i jak go unikać.

Jeśli znacznik związany jest z określaniem koloru, użyj w nim szablonu { {Template:css_color}}