CSS

Background-color

  • 2007-05-07 20:31
  • 2 komentarze
  • 2069 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
background-color - definiuje kolor tła dla danego elementu.

<div style="background-color: blue; color: white; padding: 25px;">Biały tekst na niebieskim tle.</div>

Biały tekst na niebieskim tle.


Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu rgb(<i>r</i>, <i>g</i>, <i>b</i>), w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfa


Używając tła obrazkowego (background-image) warto pamiętać, aby ustawić wartość background-color, tak aby odpowiadała kolorystyce użytego obrazka. Ułatwia to czytanie strony w przeglądarkach z wyłączoną funkcją pobierania obrazków.

Polecenia pokrewne


Odpowiednik html


Wersja specyfikacji


Wsparcie przeglądarek


  • Wszystkie nowoczesne przeglądarki

2 komentarze

manfredek 2008-08-23 05:39

pewnie dlatego tu jest :P

Marooned 2007-05-07 21:51

Ten niebieski przykład ostro daje po gałach :D