Programowanie w języku C/C++

Zasady redagowania artykułów

 • 2010-11-18 10:03
 • 13 komentarzy
 • 2052 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Podstawą rozbudowywania zawartości serwisu, jest ustalenie zasad i reguł jakimi będziemy się kierować w trakcie pracy. Na tej stronie znajdują się wszelkie reguły i wytyczne jakimi powinni kierować się autorzy tekstów w serwisie 4programmers.net. Nie możemy pozwolić sobie na samowolkę. Wyobraź sobie, iż każdy pisze artykuły stosując swój unikaly styl, używa formatowania tekstów, jakie jemu przypadło do gustu. Aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny oraz techniczny (patrz. Formatowanie tekstu), aby materiały znajdujące się w serwisie były na odpowiednio wysokim poziomie, musimy ustalić pewne reguły i zasady według których będziemy rozbudowywać jego zawartość merytoryczną.

Spis treści

     1 Podstawowe reguły
          1.1 Formatowanie kodu
               1.1.1 Zmienne metasyntaktyczne
          1.2 Język
               1.2.1 Akapity
               1.2.2 Podział na rozdziały
               1.2.3 Styl
               1.2.4 Subiektywne opinie
               1.2.5 Zwroty skierowane do czytelnika
               1.2.6 Brak podpisu
     2 Tworzenie stron
          2.1 Tworzenie nowych artykułów
          2.2 Małe i wielkie znaki
          2.3 Niedozwolone znaki
     3 Linkowanie
     4 Zobacz też
     5 Kategoryzacja
     6 Zasady redagowania - Delphi
          6.1 Cele
          6.2 Kolejność opisywania
          6.3 Słowa kluczowe
          6.4 Opis funkcji
          6.5 Metody
          6.6 Formatowanie kodu
     7 Zasady redagowania - (X)HTML
          7.1 Cele
          7.2 Opis znacznika
               7.2.1 Sekcja "Zobacz też"
               7.2.2 Atrybuty
                    7.2.2.1 Atrybuty wizualne
                    7.2.2.2 Atrybuty niestandardowe
               7.2.3 Zdarzenia
               7.2.4 Znaczniki bez zamknięcia
               7.2.5 Przykład użycia
               7.2.6 Kategoryzacja
          7.3 Opis atrybutu
               7.3.1 Dostępne szablony
          7.4 Opis zdarzenia
          7.5 Źródła, z których warto korzystać
     8 Zasady redagowania - CSS
          8.1 Początek opisu polecenia
          8.2 Polecenia pokrewne
          8.3 Odpowiednik HTML
          8.4 Wersja specyfikacji
          8.5 Wsparcie przeglądarek
          8.6 Pseudolementy i pseudoklasy
          8.7 Stałe wartości które przyjmują polecenia (np. none, hidden, inline)
          8.8 Powtarzające się teksty, szablony
     9 Zasady redagowania - C_sharp
          9.1 Cele
          9.2 Opis elementów języka
          9.3 Stary i nieużywany dział Podręcznik


Użytkowniku! Zanim rozpoczniesz edycję artykułów, proszę przeczytaj dokładnie tę stronę!

Podstawowe reguły


 • Serwis 4programmers.net jest wortalem poświęconym programowaniu, opisujemy tutaj tylko zagadnienia związane z komputerami i programowaniem.
 • 4programmers.net to nie Wikipedia, nie umieszczaj linków ani stron wyjaśniających terminy takie jak Microsoft, komputer, internet. Można natomiast umieszczać linki wskazujące na hasła takie jak Języki programowania, Programowanie itp.
 • Jeżeli modyfikujemy jakiś artykuł, dobrą praktyką jest dodawanie informacji o tym co zmieniliśmy. Służy do tego pole "Opis zmian" znajdujące się na stronie służącej do edycji tekstu.
 • Niezalecane jest dublowanie treści znajdujących się w innym artykule, a już na pewno tworzenie dwóch tekstów o tej samej treści.
 • Jeżeli opisujesz znaczenie słowa kluczowego (np. Unit) nie pisz referatu na temat modułów. Wystarczy krótka informacja do czego służy to słowo kluczwe, notka o funkcjach modułu i jego budowie. W tekście natomiast dołącz link, wraz z informacją, że więcej informacji na ten temat, można znaleźć w artykule Moduły.
 • Unikaj stosowania kolorów w tekście. To, że dana strona dobrze wygląda na jednej skórce, nie oznacza, że dobrze będzie wyglądać na innych skórkach.
 • Używaj mechanizmów opisanych na stronie Formatowanie tekstu.
 • Umieszczaj w tekście odnośniki do innych stron. Jak? Odpowiedź znajdziesz tutaj
 • Stosuj polskie znaki!
 • Unikaj stosowania nadmiernej ilości kodu (X)HTML - zamiast tego, korzystaj z mechanizmów jakie oferuje nasz system (patrz. Formatowanie tekstu).

Formatowanie kodu


To jest serwis o programowaniu więc często będziesz musiał wklejać fragmenty kodów źródłowych. Pisz czytelny kod! Stosuj wcięcia oraz styl wielbłądzi. Nikt nie chce czytać kodu zapisanego przykładowo w ten sposób:

var i:integer;
begin
for i:=0 to 10 do begin
writeln('Wyświetlono: ',i);
end;
end.


Zastanów się czy nie lepiej prezentuje się kod zmodyfikowany i zaprezentowany poniżej?

var
 I : Integer;
begin
 for i := 0 to 10 do
 begin
  Writeln('Wyświetlono: ', i);
 end;
end.


Zmienne metasyntaktyczne


Opisując zagadnienia związane z programowaniem, często będziesz zmuszony prezentować przykłady działania danej funkcji. Nie musisz wówczas wymyślać logicznej nazwy programu/funkcji/modułu itp. Stosuj zmienne metasyntaktyczne! Czyli np. Foo, Bar:

program Foo;
 
var
 Bar : Word;
begin
 Bar := 10;
end;


Język


Unikaj stosowania potocznych pojęć, żargonu, staraj się pisać poprawną polszczyzną, nie używaj uśmieszków - to nie miejsce na to. Przykładowy opis danego kodu zapisany przez użytkownika, z którego nie należy brać przykładu:

No trzeba tego no... o macie kod i wklejcie go do pliku dpr. jak dacie do OnCreate formy też bedzie dobrze . Aha jak wklejacie do dpr-a to dodajcie do uses windows!

Poziom takiej wypowiedzi jest żenujący. Pamiętaj! Opisując daną funkcję napisz parę zdań, do czego owa funkcja służy, co może się stać w wypadku gdy podamy błędne parametry. Również publikąc kod w działe Gotowce nie wklejaj samego kodu! Napisz pare zdań tytułem wstępu, opisz co dany kod robi, wymagane komponenty itp (to samo tyczy się kategorii FAQ w działach serwisu). Czy poniższy cytat nie wyglądałby lepiej (i profesionalniej) aby był zapisany w innej formie? Np.

W celu zapobiegania ponownego uruchamiania naszej aplikacji, należy skorzystać z poniższego fragmentu kodu. Należy go użyć w pliku głównym - z rozszerzeniem *.dpr aczkolwiek można go także wykorzystać w zdarzeniu OnCreate formularza. Proszę pamietać, o dodaniu do listy modułów (uses), modułu Windows.

Pamiętaj! Jeżeli coś robisz, zrób to raz, a porządnie!

Akapity


Tekst wygląda czytelniej jeżeli podzielony jest na akapit. Pierwsza linia akapitu nie musi posiadać wcięcia! Pamiętaj! Jeżeli zamieszczasz w serwisie dłuższy tekst, używaj znacznika {{CONTENT}} który zostanie zamieniony na spis treści. Na samym początku tekstu napisz pare zdań tytułem wstępu, np. o czym będzie traktował artykuł itp. Po pierwszym akapicie należy umieścić spis treści (czyli wspomniany znacznik {{CONTENT}}), a następnie dalsze rozwinięcie tekstu.

Podział na rozdziały


Aby tekst był bardziej przejrzysty, należy stosować podział na rozdziały, podrozdziały i sekcje. Możesz to uczynić zarówno przy pomocy znaczników XHTML - <h1>, <h2> itp. jak i przy pomocy specjalnej składni systemu Coyote - patrz Formatowanie tekstu.

Stosuj hierarchię sekcji. Tj. tekst dzielisz na sekcje główne, czyli <h1> w której umieszczasz podrozdziały, <h2>, <h2> itd.

Styl


Nie umieszczaj w tekście pytań retorycznych, nie umieszczaj w tekście konwencji w stylu: Jak to zrobić? czy Ale co gdy ta zmienna będzie miała wartość X?. Unikaj stosowania zwrotów w stylu, Cześć, Witam, Pozdrawiam, Co słychać? Pamiętaj - to jest artykuł nie forum, czy blog.

Bardzo ważne! Unikaj stwierdzeń typu: "Ja zrobiłem...", "Pisałem...", "Utworzylem..."; jednym słowem unikaj stosowania pierwszej osoby liczby pojedyńczej. Pamiętaj, że artykuły w naszym serwisie mogą edytować wszyscy, jeden tekst może mieć wielu autorów, do kogo wówczas odnosi się pojęcie "Ja"? Zamiast tego traktuj tekst jakby był autorstwa serwisu - całej społeczności. Możesz pisać: "Ostatnio zrobiliśmy...", "Przed chwilą pokazaliśmy....", "Utworzyliśmy....".

Nie rozkazuj czytelnikowi! Zamiast pisać: "Musisz kliknąc tutaj, a póżniej tam..." (ew. "Kliknij tutaj, a potem tam...") pisz: "Aby to zrealizować należy kliknąć tutaj, a następnie tam....".

Subiektywne opinie


Unikaj stosowania subiektywnych opinii. Pamiętaj, że tekst mogą edytować wszyscy, wielu ludzi może być autorem danego tekstu, kogo opinia jest wówczas prezentowana? Zamiast pisać "Według mnie lepszym rozwiązaniem...." pisz: "Być może lepszym rozwiązaniem będzie....".

Zwroty skierowane do czytelnika


Unikaj stosowania zwrotów w tylu: Witam, Pozdrawiam, Cześć, Dzień dobry. Są one dobre w prywatnej korespondencji. Są one wówczas skierowane do konkretnej osoby. W artykułach nie stosujemy tego typu zwrotów.

Brak podpisu


Nie musisz podpisywać tekstu swoim nazwiskiem. Charakter serwisu umożliwia edycję haseł przez każdego zarejestrowanego użytkownika. Mamy nadzieje, że dzięki temu artykuły i wskazówki będą posiadały lepszy poziom merytoryczny, gdyż teksty mogą być pisane lub poprawione przez wiele osób. Autorzy poszczególnych wersji są wypisani na zakładce Historia i autorzydanego artykułu.


Tworzenie stron


Każdy zarejestrowany użytkownik może utworzyć stronę, jednak decyzja o jej utworzeniu powinna być przemyślana. Szczególnie wybór kategorii. Zadecydowanie zabronione jest tworzenie artykułów bez kategorii, a które opisują zagadnienia danego języka - np. http://4programmers.net/MessageBox. Prawidłowy adres do takiego artykułu powinien  wyglądać tak: http://4programmers.net/Delphi/MessageBox.

Tworzenie nowych artykułów


Zobacz: Tworzenie nowych haseł

Małe i wielkie znaki


System nie rozróżnia wielkich lub małych znaków, więc nieistotne jest jak zapisany został tytuł tekstu. Domyślnie pierwszy znak danego hasła jest przekształcany na wielki. Bardzo zalecamy pisanie artykułów małymi znakami. W przypadku haseł czysto programistycznych - np. opisu funkcji, stosujemy styl "wielbłądzi" - np. MessageBox, ShowMessage itp. Proszę pamietać o zapisie nazw klas, charakterystycznych dla Delphi - np. TForm, TMainMenu (chodzi o to, aby dwa pierwsze znaki były napisane wielkimi znakami).

Stosowanie stylu "wielbłądziego" przyjęło się w języku Delphi. W przypadku języka PHP czy C większość programistów pisze nazwy funkcji i słowa kluczowe małymi literami. My także prosimy o dostosowanie się do tej reguły.

Niedozwolone znaki


Istnieją pewne restrykcje w nazewnictwie stron. Co prawda tytuł może zawierać znaki zapisane w kodowaniu UTF-8, lecz następujące znaki są usuwane przez oprogramowanie: ' " | ? & \\ # $ ^ =

Spacje są automatycznie zastępowane przez znaki podkreślenia (_).

Linkowanie


Linki są bardzo ważnym elementem dodawanych stron. Odnośniki należy tworzyć w celu odwołania się do innych tekstów. Informacje odnośnie tworzenia linków znajdziesz na stronie: Formatowanie tekstu.

Jeżeli w tytule artykułu znajdują się spacje, nie trzeba w trakcie tworzenia linków używać znaku podkreślenia.

Zobacz też


Bardzo dobrą praktyką jest umieszczanie na końcu strony odnośników do stron, które mogą być powiązane z tematyką artykułu lub zawierają więcej informacji na dany temat. Oto jak może wyglądać taka sekcja:

Zobacz też:

Wypunktowanie, tak jak w przykładzie, tworzymy przy pomocy znaku gwiazdki (*). Zobacz: Formatowanie tekstu aby dowiedzieć się więcej.

Kategoryzacja


Kategorie pozwalają zorientować się w ogólnej strukturze serwisu, a także w nawigacji po stronie. Dobrze jest więc kategoryzować daną stronę w grupy tematyczne. Przykładowo, słowa kluczowe języka Delphi tworzymy w kategorii Delphi, tak więc wszystkie strony znajdują się pod adresem http://4programmers.net/Delphi/(Nazwa tekstu) - np. http://4programmers.net/Delphi/String. Artykuł String opisuje typ danych języka Delphi o nazwie String. Warto jest więc zebrać wszystkie typy języka w jedną całość i dodać do kategorii Typy danych. W takim wypadku użytkownik, który odwiedzi stronę http://4programmers.net/Delphi/Typy_danych będzie miał podane "na talerzu" wszystkie typy języka Delphi.

Więcej! Typ String należy do typów łańcuchowych, więc można dodać ten artykuł także do kategorii Łańcuchowe, której kategorią macierzystą jest Typy danych. Mamy więc tekst String który może należeć do trzech kategorii:


Delphi
  |
  Typy danych
          |
           Łańcuchowe


Jak przypisywać dany tekst do wielu kategorii? Przeczytaj artykuł: Kategoryzowanie.

Zasady redagowania - Delphi


Niniejsza sekcja opisuje zasady redagowania działu Delphi. W chwili obecnej jest to dział, w którym znajduje się największa liczba materiałów. Propozycje zawarte w tej sekcji są subiektywne (proponowane przez użytkownika Adam Boduch) i mogą być zmienione w drodze dyskusji.

Cele


Docelowo dział Delphi ma stanowić kompletne kompendium wiedzy dla programistów, opis języka, klas, modułów, komponentów oraz artykuły i FAQ związane z programowaniem w tym języku. Do dyspozycji użytkownika należy udostępnić przydatne komponenty oraz kody źródłowe programów napisanych w Delphi.

Kolejność opisywania


Prosimy, w pierwszej kolejności, skupić się na składni języka!. Należy opisać słowa kluczowe języka po czym skupić się na podstawowych elementach jakich jak: pętle, moduły, instrukcje warunkowe, tablice. Następnie można przejść do opisywania funkcji.  Zalecane jest zajęcie się funkcjami obecnymi w module System w pierwszej kolejności (czyli np. Inc, Writeln, Abs i inne funkcje wbudowane).

Ostatnim etapem jest opisywanie klas i komponentów, lecz jeszcze nie ustalono zasad jakim powinni kierować się autorzy.

Zobacz: Artykuły do zrobienia.

Słowa kluczowe


Ta zasada wykształciła się na samym początku funkcjonowania nowej wersji systemu Coyote umożliwiającej edycje tekstów każdemu użytkownikowi.
W pierwszym akapicie opisującym słowo kluczowe języka, powinno znajdować się wyjaśnienie, czym właściwie jest dane słowo kluczowe - np.:

or - operator języka Delphi.

czy:

unit - słowo kluczowe języka Delphi oznaczające deklaracje modułu.

W kolejnym akapicie można krótko opisać do czego służy dane słowo kluczowe i podać krótki przykład wykorzystania. Tutaj uwaga. Aktualnie tematy takie jak tablice, rekordy czy moduły opisane są w osobnych artykułach. Tak więc opisując np. słowo kluczowe <kgd>unit</kbd> podajemy krótką definicję oraz link do artykułu Moduły.

Opis funkcji


Funkcje i procedury w języku Delphi zawsze należą do jakiegoś modułu. Podstawowym modułem jest System który jest zawsze dołączany do aplikacji typu Win32. Podstawowe polecenia języka jak Inc, Writeln czy nawet Exit należą do modułu System.

Na początku opisywania danej funkcji/procedury korzystamy z szablonu Delphi Moduły podając mu parametry w postaci nazwy funkcji/procedury oraz modułu do jakiego należy - np.:

{{Template:Delphi Moduły|Writeln|System}}

Spowoduje to wstawanie na samej górze takiego szablonu:

Writeln
Moduł: System


Następnie wpisujemy nagłówek procedury/funkcji korzystając ze znacznika <code>:
<code=delphi:noframe>procedure WriteLn([ var F: Text; ] P1 [, P2, ...,Pn ] );</code>

Proszę pamiętać o parametrze noframe który oznacza, że nagłówek nie będzie otoczony ramką.

W następnym akapicie należy dodać krótkie zdanie do czego służy dana funkcja, a kolejny akapit może opisywać funkcję oraz jej parametry bardziej szczegółowo. Hasło powinno także zawierać przykłady wykorzystania danej funkcji. Zobacz przykładowe strony: Inc, Dec, Abs.

Prosimy o umieszczanie w tekście linków do stron nawiązujących do danego hasła!

Metody


(jeszcze nie ustalono)

Formatowanie kodu


Umieszczając w tekście, czy to artykuł, wskazówkę, czy też opis danej funkcji, często będziesz zmuszony wstawiać przykłady wykorzystania danej funkcji. Bardzo zalecane jest stosowanie jednolitego stylu formatowania kodu.

Opis, jak powinien być sformatowany kod w Delphi, znajdziesz w artykule: Formatowanie kodu w Delphi.
   

Zasady redagowania - (X)HTML


Ta sekcja opisuje zasady tworzenia artykułów w dziale (X)HTML. Zasady te wyklarowały się po krótkiej dyskusji i taki styl został przyjęty i zaaprobowany przez większość użytkowników.

Cele


Dział (X)HTML ma docelowo opisywać wszystkie znaczniki, atrybuty i zdarzenia w języku HTML (oraz XHTML).

Opis znacznika


W pierwszej kolejności prosimy o skupienie się na opisywaniu znaczników języka XHTML. Styl, jaki wyklarował się, mówi o stosowaniu w opisie znacznika następujących elementów:
 1. Na początku artykułu - znacznik w nagłówku <h1>, zapisany w odpowiedniej formie (z zachowaniem odpowiedniej wielkości znaków, jeśli jest istotna).
 2. Niewielki opis samego znacznika oraz jego działania
 3. Ewentualna sekcja "Zobacz też"
 4. Sekcja "Przykład użycia" z krótkim przykładem użycia znacznika
 5. Sekcja "Główne atrybuty" z opisem innych atrybutów
 6. Sekcja "Atrybuty wizualne" z opisem atrybutów odpowiadających za wygląd
  1. Niekiedy zamiast sekcji Atrybuty wizualne może pojawić się sekcja "Atrybuty niestandardowe" z łączami do atrybutów, które są wspierane tylko przez niektóre przeglądarki i nie istnieją w standardzie języka
 7. Sekcja "Dostępne zdarzenia" z listą zdarzeń języka JavaScript przypisanych do znacznika

  1. Może pojawić się sekcja "Zdarzenia niestandardowe" z łączami do zdarzeń wspieranych przez niektóre przeglądarki
Gdy w artykule odwołujemy się do znacznika (opisywanego bądź innego), możemy używać albo formy Nazwaznacznika, albo <nazwaznacznika> (na przykład Hr albo <hr> - należy pamietać o tagu <plain> przy zapisie tego typu).

Znaczniki przestarzałe możemy oznaczać stosując szablon {{Template:Tag_deprecated}} (Uwaga! Ograniczenia techniczne - pomiędzy znakami { nie ma spacji!) wstawiający taki tekst:

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.


Znaczniki przestarzałe należy także dodać do kategorii (X)HTML/Deprecated.

Sekcja "Zobacz też"


Nagłówek tej sekcji powinien być tworzony z użyciem znacznika <h4> (a nie <b>!). Powinna ona zawierać listę nieuporządkowaną z linkami do innych, podobnych znaczników.

Uwaga! Sekcja może znajdować się pod opisem znacznika lub na samym końcu artykułu.

Atrybuty


Atrybuty (zarówno wizualne jak i główne) powinny być wypisane za pomocą listy nieuporządkowanej, wraz z krótkim opisem oraz odwołaniem do szerszego opisu atrybutu - odpowiedniego artykułu w kategorii (X)HTML/Atrybuty/. W Wypadku gdy atrybut może mieć tylko kilka wartości, w artykule o znaczniku nie należy ich wymieniać, a przenieść je do artykułu o atrybucie.

Atrybuty, które są dostępne praktycznie dla każdego znacznika, czyli atrybuty używane głównie przez CSS (Id, Class i Style) mogą być wstawione do artykułu (do sekcji "Główne atrybuty"!) za pomocą szablonu:

{{Template:Atrybuty_dla_CSS}}

Podobnie mogą być wstawiane inne atrybuty, także dostępne praktycznie dla każdego znacznika, czyli Lang, Dir i Title, poprzez:

{{Template:Atrybuty_podstawowe}}

Uwaga! Nie opisujemy, ani nie wyliczamy atrybutów xml:lang oraz xmlns, gdyż są to atrybuty czysto XML-owe i dostępne dla każdego znacznika w każdym języku pochodnym od XML.

Atrybuty wizualne


Przy opisie atrybutów wizualnych należy zaznaczyć, że są one przestarzałe, na przykład stosując taki szablon:

<b>Atrybuty te mają status [[(X)HTML/Deprecated]] w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 Strict są zabronione!</b> W zamian należy używać styli [[CSS]].

Atrybuty niestandardowe


Wyliczając niestandardowe atrybuty znacznika warto zastosować taki szablon:

{{Template:Attr_notstandard|nazwa_znacznika}}


Uwaga!
Poniższe atrybuty znacznika &lt;nazwa_znacznika&gt; nie są zawarte w standardzie języka HTML i XHTML, ale są obsługiwane przez niektóre przeglądarki internetowe - są to pozostałości po rozszerzeniach HTML różnych firm w okresie wojny przeglądarek.
Ich używanie jest jednak wysoce niezalecane i powoduje niezgodność strony z zadeklarowanym typem dokumentu.


Zdarzenia


By wstawić listę zdarzeń do artykułu o znaczniku można użyć szablonu:

{{Template:Zdarzenia_HTML}}

Znaczniki bez zamknięcia


Znaczniki, które nie mają znacznika zamykającego w HTML-u (ale jest on wymagany w XHTML-u) powinny mieć to wyraźnie zaznaczone. Należy wtedy zastosować szablon:


Uwaga!
W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony:
<nazwa_znacznika />

Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML.
<right>Różnice między HTML i XHTML</right>


Gdzie nazwa znacznika to to, co znajduje się pomiędzy znakami < i >, na przykład hr dla znacznika Hr. Szablon ten powoduje dodanie takiego tekstu:


Uwaga!
W języku HTML 4.01 znacznik ten nie posiada znacznika zamykającego. Natomiast w XHTML-u musi on zostać poprawnie (według standardu języka XML) zakończony:
<nazwa_znacznika />

Spacja przed znakiem "/" ułatwia rozpoznanie tagu przeglądarkom nie obsługującym XHTML.
<right>Różnice między HTML i XHTML</right>


Przykład użycia


Sekcja przykład użycia powinna w prosty sposób demonstrować zastosowanie danego znacznika. Przy pisaniu przykładów nie trzeba kopiować całej struktury dokumentu XHTML, wraz z tagiem Doctype, Html, Head, wystarczy sam znacznik, chyba, że całe nagłówki są potrzebne (na przykład dla znaczników znajdujących się w sekcji Head dokumentu).

Przy zapisywaniu przykładów użycia korzystamy z poprawnego języka XHTML, należy pamiętać o zapisaniu poprawnego Doctype jeśli przykład wymaga podania całości dokumentu HTML (wraz tagiem początkowym).

Nie wolno pisać znaczników bez zamknięcia, nawet jeśli ono w HTML-u nie jest wymagane, nie wolno zapisywać wartości atrybutów poza znakami cudzysłowu bądź apostrofu. Znaczniki piszemy małymi literami.

Kod przykładu powinien być między znacznikami <code=html4strict> </code>, dzięki którym dodawane jest kolorowanie składni.

Kategoryzacja


W dziale XHTML mamy stworzone już kilka kategorii, a następne będą sukcesywnie dodawane. Gdy tworzysz opis znacznika, którego kategoria już istnieje, dodaj go do tej kategorii.

Jeżeli nie wiesz na przykład, czy uznać znacznik za semantyczny, nie dodawaj do kategorii, inni użytkownicy poprawią artykuł.

Opis atrybutu


(nieustalone)

Dostępne szablony


Przy opisie atrybutów można zastosować następujące szablony:

{{Template:null_attr|atrybut}}

Uwaga!
W XHTML niedozwolone jest stosowanie atrybutów bez przypisanej wartości i należy użyć pełnej formy:
<element atrybut="atrybut">

Podczas gdy w języku HTML można zastosować krótszą wersję:
<element atrybut>

<right>Różnice między HTML i XHTML</right>


{{Template:Attr_deprecated}}
Uwaga!
Atrybut ten jest oznaczony jako przestarzały i nie jest obecny w wersji Strict językow HTML i XHTML. Nie nalezy go używać, zamiast niego powinno się stosować nowsze techniki - na przykład dla atrybutów odpowiadających za wygląd są to odpowiednie polecenia arkuszy stylów CSS.


Opis zdarzenia


(nieustalone)

Źródła, z których warto korzystać


Bardzo zalecamy korzystanie ze sprawdzonych i naprawdę dobrych źródeł informacji o znacznikach, by uniknąć sytuacji, że opisywane są atrybuty, które są wspierane tylko przez jedną przeglądarkę, czy inne elementy nieistniejące w standardzie języka HTML.

Godne polecenia są:

Zasady redagowania - CSS


W dziale (X)HTML trzeba było poprawiać wiele artykułów, bo nie dość szybko powstały spójne zasady ich tworzenia. Aby uniknąć takiej sytuacji, chciałbym zaproponować takie zasady juz na samym początku tworzenia działu CSS.

Tą sekcje można traktować jako propozycje, jeżeli nie zgadzasz się z tymi zasadami, zaproponuj inne.

Początek opisu polecenia


Na początku artykułu opisującego polecenie należy krótko zdefiniować jego rolę.

Następnie należy dokładnie opisać jego funkcje. Jeśli polecenia ma kilka funkcji, każdą należy wymienić po nagłówku <h3>.

Do wypisania możliwych wartości polecenia stosuj listę nie uporządkowaną.

Polecenia pokrewne


Po takim nagłówku <h2> "Polecenia pokrewne" należy na liście nieuporządkowanej wymienić polecenia CSS, bardzo podobne do opisywanego. Np dla font będą to font-size, font-family itd.

Odpowiednik HTML


Tutaj wypisuje się ewentualne tagi lub atrybuty HTML które działają podobnie jak opisywane polecenie CSS. W razie potrzeby należy zaznaczyć ze tag czy atrybut HTML ma status Deprecated.

Wersja specyfikacji


Tu należy zaznaczyć w jakiej wersji CSS pojawiło się dane polecenie. Lista specyfikacji znajduje sie na stronie głównej działu CSS.

Wsparcie przeglądarek


Tu należy wypisać od jakich wersji przeglądarki wspierają to polecenie. Najważniejsze aby napisać o MSIE, Operze i Firefoxie. Oczywiście jeśli ktoś posiada informacje o większej ilości przeglądarek, nic nie stoi na przeszkodzie aby je wykorzystać.

W tym miejscu należało by też zaznaczyć ewentualne "dziwactwa" jakie serwują nam poszczególne przeglądarki (wiadomo ze nawet nowoczesne przeglądarki miejscami odbiegają od standardu obsługi CSS). Taka informacja dla uczących sie CSS może być bardzo przydatna.

Pseudolementy i pseudoklasy


Nie ustalono.

Stałe wartości które przyjmują polecenia (np. none, hidden, inline)


Nie ustalono.

Powtarzające się teksty, szablony


Jeżeli jakieś polecenie definiuje kolor, nalezy wstawić przy nim szablon:

{{Template:css_color}}

Kolor można zadeklarować jako jedną z 16 stałych lub w formacie rgb: #xxyyzz gdzie "xx" to zapisana szesnastkowo składowa czerwona, "yy" zielona a "zz" niebieska (np. #FFFFFF dla białego), można też użyć formy skróconej #xyz. Można też użyć zapisu rgb(<i>r</i>, <i>g</i>, <i>b</i>), w którym stosuje się liczby dziesiętne.

CSS3 wprowadza trzy nowe sposoby deklarowania koloru rgb z kanałem alfa, odcień nasycenie jasność, odcień nasycenie jasność z kanałem alfaZasady redagowania - C_sharp


Sekcja opisuje zasady pisania artykułów w dziale C_sharp. Są one skrócone do absolutnego minimum aby ułatwić użytkownikom edycję artykułów, jednak z uwagi na ogrom języka należy przestrzegać poniższych wytycznych.

Cele


Dział C_sharp powinien zawierać jak najwięcej informacji o specyfikacji języka, mniej zaś o opisie samych klas .NET (co nie znaczy, że tych nie wolno opisywać, z uwagi na ciężkie rozbicie tych dwóch światów).

Opis elementów języka


Ważna rzeczą podczas tworzenia artykułów jest wskazanie informacji od jakiej wersji języka C_sharp dany element występuje. Informacja taka jest zbędna dla wersji 1.0 oraz 1.1. Kolejne wersje (2.0, 3.0 ...) powinny mieć informacje. Na przykład: jeżeli opisujemy słowa kluczowe LINQ, powinniśmy umieścić informację, że chodzi o wersję 3.0. Należy w tym celu wykorzystać gotowy szablon - w ten sposób:

{{Template:C_sharp_version|3.0}}

Informacja o wersji zostanie automatycznie dodana (w przykładzie wersja 3.0).

Stary i nieużywany dział Podręcznik


W starej wersji działu został stworzony osobny dział o nazwie Podręcznik. W obecnej formie dział ten nie występuje, a z czasem artykuły będą przenoszone do odpowiednich kategorii (wcześniej artykuły się dublowały). Wobec powyższego prosimy o nie dopisywanie artykułów do działu Podręcznik!


13 komentarzy

twzbas 2016-10-05 09:13

For all of his catching wizardry and Nike Free Run darting quickness, Pro Nike Roshe Run Bowl wide receiver Odell Beckham NFL Jerseys Jr. continues to expose his weakness of being goaded into emotional letdowns. The Minnesota Vikings were the latest opponent to prey on his cheap nfl jerseys combustible nature Nike Air Max 90 on Monday, as they grabbed, hit and irritated Beckham to one of the worst games of his wholesale nfl jerseys career. Minnesota beat the New York Giants 24-10 and defeated their marquee pass-catcher Beckham who managed Nike Air Max 2015 Shoes just three catches for 23 nfl jerseys store yards.

ninestab123 2016-08-18 07:49

ninest123
<P></P>
<P>But instyler these vans shoes kinds nike free run of p90x3 debates swarovski jewelry over replica rolex local asics running shoes policies ugg boots are jordan 3 why michael kors canada Mainers moncler outlet like canada goose Ms. air jordan retro Gould nike outlet storewww.michael-korsoutletonline.eu.com who oakleysunglasses2.us.com considers north face jackets herself nike free a doudoune canada goose Democrat, sac vanessa bruno but christian louboutin has coach outlet online voted air max for moncler outlet US michael kors outlet Sens. hogan sito ufficiale Olympia air force Snowe, hollister a links of london uk Republican, sac louis vuitton and louis vuitton uk Angus pandora jewelry King, nike air max 2015 an air max independent lancelmichael kors handbags clearance remain ugg boots uk relatively chanel handbags moderate beats headphones and ray ban outlet demand christian louboutin shoes moderation nike roshe run uk of uggs outlet their guess pas cher political gucci representatives.</P>
<P></P>
<P>“When longchamp you louis vuitton outlet online live longchamp in ugg uk a vans small ralph lauren outlet town, fake oakleys you prada outlet have gucci belts to louboutin see jordan 12 your michael kors outlet neighbors vanessa bruno pas cher every ugg boots day. oakley sunglasses You’ve burberry sale got cheap gucci to oakley sunglasses rub ugg boots elbows michael kors with north face pas cher them; replica watches your cheap oakley sunglasses kids longchamp bags are louboutin in nike blazer pas cher school polo ralph lauren together,” abercrombie and fitch uk she mulberry says. oakley sunglasses “It’s polo ralph lauren uk not jimmy choo that sac louis vuitton pas cher you hermes bags can’t nike free run disagree, nike air max but true religion jeans you ray ban sunglasses can’t ray ban uk be cheap uggs mean nike huaraches about scarpe hogan it. burberry You’ve discount oakley sunglasses got oakley to nike factory outlet maintain rolex watches respect.”</P>
<P></P>
<P>MAINERS’ coach bags BIPARTISAN canada goose outlet APPROACH polo ralph lauren IN sac michael kors WASHINGTON</P>
<P></P>
<P>Sen. thomas sabo uk Susan reebok shoes Collins nike tn of michael kors outlet Maine cheap nfl jerseysuggs a karen millen Republican gucci outlet considered polo ralph lauren pas cher by wedding dress the coach outlet Lugar longchamp outlet Center, canada goose jackets a converse shoes bipartisan pandora charms policy oakley sunglasses cheap think louis vuitton outlet online tank, louis vuitton canada to coach outlet store online be longchamp handbags the wedding dresses most louis vuitton outlet bipartisan coach outlet politician louboutin outlet in hollister clothing the michael kors uk chamber michael kors pursescanada goose jackets thinks nike air max this louboutin is air max pas cher why lululemon canada she’s supra shoes been reebok outlet able montre homme to michael kors handbags remain tiffany and co more ghd hair moderate pandora jewelry even new balance while louis vuitton outlet stores Congress michael kors has jordan 4 become ralph lauren polo more canada goose polarized ugg around mulberry handbags her. nike air max pas cher Senator celine bags Collins michael kors outlet broke ferragamo belts from louboutin party cheap jordans ranks burberry handbags after swarovski the moncler uk terrorist nike air max uk attack nike roshe in louboutin Orlando, tiffany jewelry Fla., jordan 11 for air jordan shoes example, nike air max to michael kors fashion ugg outlet a abercrombie bipartisan true religion jeans gun celine handbags control ghd straighteners bill.</P>
<P></P>
<P>And coach outlet store online that nike air max is hogan outlet only nike blazer the jordan retro most birkin bag recent michael kors outlet online sale example longchamp uk of soccer shoes Maine’s hollister federal chaussures louboutin representatives new balance pas cher crossing new balance party canada goose jackets lines. ugg boots William canada goose pas cher Cohen, hollister clothing store as nike outlet a true religion outlet Republican longchamp bags member mulberry uk of new balance outlet the moncler sito ufficiale House uggs outlet Judiciary ray ban sunglasses Committee, cheap ugg boots recommended nike roshe run impeaching nike air max President bottes ugg pas cher Nixon jordan future in louis vuitton outlet 1974. ray ban sunglasses outlet Edmund oakley sunglasses cheap Muskie ralph lauren outlethermes belt a ugg australia former canada goose US ray ban senator moncler and moncler jackets secretary true religion of ralph lauren State, mcm handbags and michael kors outlet online sale perhaps ray ban the michael kors state’s canada goose most burberry factory outlet famous michael kors outlet online Democrat oakley glasseslongchamp pliage “actively baseball bats supported christian louboutin shoes liberal nike store social ghd hair straighteners causes rolex watch while ray ban sunglasses fighting north face outlet to oakley hold louis vuitton down air max 2015 excessive juicy couture outlet Government nike free run spending,” roshe run pas cher The nike air huarache New ralph lauren outlet online York hollister Times nike air max wrote cheap oakley in gucci outlet online its louis vuitton 1996 hollister pas cher obituary.</P>
<P></P>
<P>Whether uggs it’s polo ralph lauren outlet because abercrombie of michaelkors-outlet-store gerrymandering, louis vuitton outlet their cheap sunglasses personal ugg boots clearance ethos, abercrombie or true religion outlet apathy, sunglasses outlet many babyliss pro voters coach outlet store in christian louboutin uk other longchamp soldes states phone cases don’t ray ban sunglasses demand north face outlet that canada goose outlet their uggs outlet politicians louis vuitton remain longchamp outlet online moderate jordan pas cher the louis vuitton bags way michael kors pas cher Maine tn pas cher voters moncler do, lululemon Collins nike free uk believes.</P>
<P>While marc jacobs most bottes ugg pas cher of toms outlet the ralph lauren uk attendees louis vuitton pas cher filtered michael kors canada back timberland pas cher to vans outlet their michael kors outlet cars, tiffany and co Barbara michael kors Gould tiffany jewelry stayed hermes pas cher behind lululemon outlet to herve leger talk longchamp outlet with air max 2015 some air max friends. abercrombie and fitch She longchamp says coach purses it juicy couture was nike huarache one uggs on sale of sac longchamp pas cher the air max more hermes contentious michael kors outlet online discussions cheap oakley sunglasses the polo lacoste town vans has air jordan pas cher had jordan 6 since converse it pandora charms voted hermes birkin a michael jordan shoes few swarovski uk years burberry ago burberry pas cher to nike air max disband new jordans the nike roshe run town’s polo ralph lauren local oakley sale police uggs canada force.</P>polo outlet michael kors handbags louis vuitton purses burberry outlet lululemon outlet canada hollister air jordan nike roshe run bottes ugg lunette oakley pas cher iphone case true religion outlet moncler oakley pas cher nike roshe uk ralph lauren mont blanc michael kors handbags kate spade ugg italia lancel pas cher burberry outlet online moncler jackets karen millen uk michael kors outlet online longchamp outlet online the north face oakley outlet polo ralph lauren outlet insanity workout oakley vault polo lacoste pas cher p90x workout swarovski crystal christian louboutin outlet uggs outlet air jordan 11 nike free run uk sac burberry iphone cases nike free louboutin shoes kate spade outlet jordans for sale bottega veneta longchamp bags replica watches uk ugg boots jordans longchamp pas cher toms shoes the north face air jordan longchamp outlet fake rolex jerseys ralph lauren pas cher coach factory longchamp montre pas cher uggs on sale moncler jordan retro 11 timberland moncler louboutin outlet louis vuitton handbags ugg boots clearance moncler jordan xx9 cheap oakley sunglasses wedding dresses uk uggs sac guess timberland boots vans pas cher north face jackets valentino shoes north face vans scarpe ralph lauren outlet canada goose outlet replica watches oakley vault canada goose moncler louis vuitton outlet nfl jerseys oakley sunglasses louis vuitton nike roshe canada goose uk red bottom shoes ferragamo shoes jordan 5 cheap oakley sunglasses converse nike air max 2015 burberry outlet online moncler louboutin pas cher michael kors hollister jordan shoes abercrombie michael kors outlet online michael kors outlet air max nike free run pas cher north face jackets jimmy choo shoes kate spade handbags canada goose outlet louis vuitton uggs on sale ugg soldes longchamp handbags louis vuitton http://www.michael-korsoutletonline.eu.com/ nike free sac longchamp nike free pas cher ugg outlet nike trainers uk moncler pas cher sac lancel true religion jeans lunette ray ban pas cher ralph lauren louboutin shoes michael kors outlet online sale mac cosmetics nike air force ghd thomas sabo abercrombie north face outlet online mulberry bags michael kors outlet canada ugg pas cher p90x pandora uk gucci bags nike tn pas cher mulberry outlet prada handbags replica handbags oakley store ugg rolex watches michael kors bags chi flat iron moncler outlet tory burch nike trainers nike sneakers hollister coach handbags louis vuitton north face outlet rolex watches for sale michael kors handbags converse pas cher abercrombie and fitch oakley sunglasses cheap uggs lululemon outlet online true religion outlet north face uk michael kors michael kors outlet online sale hollister uk gucci shoes new balance shoes jimmy choo outlet rolex replica watches nike factory nike roshe run pas cher michael kors louboutin uk nike shoes cheap nike shoes ugg canada goose jackets michael kors outlet online coach factory outlet sac hermes rolex replica coach outlet nike air max uk oakley sunglasses wholesale true religion jeans jordan 1 christian louboutin outlet ugg outlet cheap ugg boots outlet polo ralph lauren outlet online canada goose outlet air jordans michael kors bags michael kors outlet online moncler outlet oakley sunglasses outlet uggs canada goose tory burch outlet oakley vault burberry mont blanc pens oakley vault babyliss north face christian louboutin louis vuitton handbags louis vuitton ugg michael-korsoutletonline.eu.com air max vanessa bruno bottes ugg asics shoes lacoste pas cher uggs outlet ugg boots clearance louboutin replica watches ugg boots christian louboutin links of london michael kors marc jacobs handbags ugg air huarache hollister canada sac louis vuitton hermes handbags abercrombie and fitch polo ralph lauren polo ralph lauren outlet doudoune moncler uggs christian louboutin burberry outlet lululemon outlet coach outlet kate spade outlet online ray ban pas cher ray ban uggs michael kors outlet longchamp outlet online beats by dre moncler jackets hogan prada shoes retro jordans montre femme ugg soldes ugg pas cher lululemon tory burch outlet online instyler ionic styler longchamp nike roshe gucci handbags soccer jerseys air max wedding dresses longchamp pas cher
ninest123

Coldpeer 2007-05-28 20:04

Czy może ktoś mi wytłumaczyć, dlaczego niniejszy tekst jest w kategorii C? ;]

Marooned 2006-02-19 17:04

tekst "Uwaga! Ograniczenia techniczne - pomiędzy znakami { nie ma spacji!" jest tak często, że wartoby go wyjąć do szablonu

Ktos 2006-02-18 13:52

Okej, zgadzam się. Działanie wylatuje. A przykład użycia... ogólnie nie jest to kolejność, której należy ściśle się trzymać - ale może i dobrze by było, aby była jedna ustalona. Dobra - może być przykład drugi.

Ktos 2006-02-18 10:56

Dobra, dodałem reguły opisywania znaczników XHTML, na sprecyzowanie stylu opisu atrybutów i zdarzeń nalezy poczekać, jeśli coś napisałem niezrozumiale, albo źle to poprawcie proszę.

Kooba 2006-02-18 12:02

ja bym zrezygnował z sekcji DZIAŁANIE... bez sensu to jest troche, po co dwa razy to samo pisac - działąnie mozna zawrzeć przy opisie znacznika..

no i "przykład uzycia" cały czas był drugą sekcją, a tu nagle powendrował na 7 miejce :|

Kooba 2006-01-17 15:55

tie.. i znowu wiecej niż połowa artykułu dotyczy Delphi, potem jak widze takie komentarze jak tutaj:

Artykuły do zrobienia (TeWuX)
MessageBox (N00byStance)

to mnie trzęsie :/

ale my, nie piszący w delphi jesteśmy sobie sami winni :P

//ja pisałem w Delphi wieki temu.. ale szybko znalazłem coś lepszego :> - M

Marooned 2006-01-04 15:52

Auto zamiana pierwszego znaku na wielki to bardzo zły pomysł imo.
Przykład: http://4p[...]/C_sharp/Podr%C4%99cznik/Instrukcje_steruj%C4%85ce/return
Nie ma czegoś takiego w C/C++/C# jak Return - jest za to return.

Delphi zezwala na różną wielkość liter przez co każdy pisze jak chce - w językach pochodnych składni C [przeogromna większość] wielkość liter jest narzucona dzięki czemu kody źródłowe są klarowne bo każdy musi pisać tak samo - więc nie powinniśmy tutaj tego zmieniać!
[i tak wiem, że to zostanie odrzucone bo Delphi rlz.....]

Patyk 2006-01-04 15:44

Niewielka literówka:
<quote>W przypadku języka Php czy C większość programistów pisze nazwy funckji czy słowa kluczowe, mały literami.</quote>

Patyk 2006-01-04 14:55

Ja bym jeszcze dodał informację, żeby starać się nie stosować różnych kolorów. Zamiast nich można użyć pogrubienia, kursywy i podkreślenia. Na aktualnej skórce kolorki dobrze pasują,  może i wygląda to ładnie, ale co będzie później z pozostałymi?!
Ogólnie art jest spox :)

Coldpeer 2006-01-04 15:03

Może, żeby starać się używać polskich znaków, zdania zaczynać z dużych liter - co jest częstym błędem wielu userów :)

Adam Boduch 2005-12-24 15:42

Co byscie chcieli tu przeczytac? Co opisac? Czekam na sugestie.