Programowanie w języku C/C++

Toupper

Konwertuje literę na wielką.

Deklaracja


int toupper(int c);


Parametry


c - znak do przekonwertowania

Przykład


#include <cctype>
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main()
{
   char c1 = 'Z';
   char c2 = 'z';
   cout << static_cast<char>(toupper(c1)) << endl;
   cout << static_cast<char>(toupper(c2));
   system("pause");
   return 0;
}


Omówienie przykładu


Program wypisze:
Z
Z