Programowanie w języku C/C++

struktury problem z instrukcją

  • 2016-05-24 20:34
  • 0 komentarzy
  • 370 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Cześć, w języku C++ jestem raczej laikiem i w zadaniu z obszaru struktur mam pewien problem.
Polecenie brzmi:
"wypisz za pomocą funkcji void wypisz(Student studencik) wczytaną wcześniej tablicę. w funkcji main napisz instrukcję pętli w której dla każdego elementu tablicy wywołamy funkcję wypisz."
I to właśnie z tą drugą częścią polecenia mam problem, nie do konca wiem jak to zrobić, a przy obecnie wersji wyskakuje błąd.

Mój kod:

  1. include <iostream>
  2. include <fstream>

  1. define N 5

using namespace std;

struct Student
{
  char nazwisko;
  float srednia;
  int rok_studiow;
};

void czytaj (Student t[], int n)
{
    ifstream plik_we ("dane.txt");
    if(plik_we.good()==false) cout<"blad";
    for(int i=0; i<n;i++) {="{" plik_we="plik_we">> t[i].nazwisko>> t[i].srednia>> t[i].rok_studiow;
       }

    plik_we.close();
}

void wypisz (Student studencik)
{
    cout < studencik.nazwisko;
    cout << studencik.srednia;
    cout << studencik.rok_studiow;
}

int main()
{
Student studencik [N];
czytaj (studencik, N);

for (int i=0; i<N; i++)
{
wypisz(Student t[i]);
}

}

Byłabym ogromnie wdzięczna za pomoc !