Programowanie w języku C/C++

Przeładowywanie operatorów

 • 2011-01-07 01:27
 • 3 komentarze
 • 35350 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Spis treści

     1 Wstęp
     2 Operacje na obiektach
     3 Operatory których nie można przeciążać
     4 Strumienie
          4.1 operator<
          4.2 operator>>
     5 Operatory binarne (Binary Operators)
          5.1 operator+
          5.2 operator=
     6 Operatory jednoskładnikowe (Unary Operators)
          6.1 operator! i operator bool
     7 Inne operatory
          7.1 operator[]
     8 Operatory wcześniej nieopisane
          8.1 operator+
          8.2 operator-
          8.3 operator*
          8.4 operator/
          8.5 operator%
          8.6 operator^
          8.7 operator&
          8.8 operator|
          8.9 operator~
          8.10 operator!
          8.11 operator
          8.12 operator>
          8.13 operator+=
          8.14 operator-=
          8.15 operator*=
          8.16 operator/=
          8.17 operator%=
          8.18 operator^=
          8.19 operator&=
          8.20 operator|=
          8.21 operator<
          8.22 operator>>
          8.23 operator<=
          8.24 operator>>=
          8.25 operator==
          8.26 operator!=
          8.27 operator<=
          8.28 operator>=
          8.29 operator&&
          8.30 operator||
          8.31 operator++
          8.32 operator--
          8.33 operator->


Wstęp


Przeładowywanie operatorów, zamiennie można używać słowa przeciążanie, wykorzystuje się dla struktur lub klas. Nie można ich przeciążyć gdzie inaczej niż tam.
Może przejdźmy od razu do przykładów.

Operacje na obiektach


A mianowicie mamy kod:
#include <iostream>
using namespace std;
 
class Foo
{
 public:
   int pierwsza;
   int druga;
};
int main()
{
  Foo ex1,ex2,ex3;
 
  ex1.pierwsza = 1;
  ex2.pierwsza = 2;
  ex1.druga = 3;
  ex2.druga = 4;
 
  ex3=ex1+ex2;
 
  system("pause>nul");
}

I niby wszystko było by pięknie ale niestety kompilatorowi nie pasuje.
no match for 'operator+' in 'ex1 + ex2' 

Dlaczego?
A no między innymi dla tego że nie wie co dodać i jak.
Musimy dać mu informację co ma dodać.
W powyższym przykładzie dla naszej klasy potrzebujemy przeciążenia dwóch operatorów (przypisania i dodawania).

Operatory których nie można przeciążać


Istnieje kilka operatorów, których nie można przeciążać, a mianowicie:
 .  (kropka) 
 .*
 ?:
 :: (operator zakresu)
 sizeof


Strumienie


operator<


Aby zaoszczędzić czas i zyskać na szybkości programu możemy przeciążyć operator strumienia wyjścia dla naszej klasy.
Przykładowo żeby wyświetlić składniki naszej klasy Foo możemy napisać coś w tym stylu: (wykorzystujemy klasę i inicjację z przykładu wyżej oczywiście oprócz operacji przypisania i sumowania, tym zajmiemy się później)
cout << "Pierwsza liczba: " << ex1.pierwsza << " oraz druga: " << ex1.druga << endl;
cout << "Pierwsza liczba: " << ex2.pierwsza << " oraz druga: " << ex2.druga << endl;

Ale co jeśli będziemy mieli tablicę stu lub tysiąca takich obiektów ?
Kod stanie się dość nieczytelny i bardzo długi. Oczywiście można w pętli for i bawić się na różne sposoby, ale mamy na to prostą radę - przeciążenie operatora<.
Oczywiście trzeba nasz przeciążony operator zadeklarować jako metodę klasy Foo. Najczęściej pisze się ją zaprzyjaźnioną z klasą, ponieważ gdy mamy prywatne zmienne klasy, które chcemy wyświetlić, operator nie miał by do nich dostępu.

Oto przykład deklaracji:
friend ostream& operator<< (ostream&,Foo const&);


Natomiast kod naszej metody będzie wyglądał podobnie jakbyśmy pisali wszystko jw.
ostream& operator<< (ostream &wyjscie, Foo const& ex)
{
  wyjscie << "Pierwsza liczba: " << ex.pierwsza << " oraz druga: " << ex.druga << endl;
  return wyjscie;
}

Ale za to skraca nam się to w kodzie i wygląda przejrzyście.
cout << ex1 << ex2;

Efekt jest równoważny temu co z naszego naiwnego wyświetlania elementów funkcji, ale ma więcej zalet.

Zawsze używaj stałej referencji na obiekt klasy, którego elementy wyświetlasz.

operator>>


Przeciążenie operatora strumienia wejścia też może się czasem do czegoś przydać. Ewentualne instrukcje co użytkownik ma podać trzeba napisać przed wczytywaniem.
Operator>> także dobrze by było żeby był zaprzyjaźniony z klasą z tych samych powodów co operator<.

Deklaracja oraz kod metody wyglądają również podobnie jak z operatorem wyjścia:
//deklaracja
 
friend istream& operator>> (istream&,Foo&);
 
//kod
 
istream& operator>> (istream &wejscie, Foo& ex)     
{
  wejscie >> ex.pierwsza >> ex.druga;
  return wejscie;
}
 
//użycie zamiast przypisywania
 
cout << "Podaj 2 liczby dla:\n"
     << "Obiektu pierwszego: ";
  cin >> ex1;
  cout << "Oraz drugiego: ";
  cin >> ex2;


Tutaj nie możesz używać stałej referencji, ponieważ zmieniasz wartości elementów obiektu!

Operatory binarne (Binary Operators)


operator+


No i upragniony operator dodawania, co do którego krzyczał kompilator w naszym pierwszym programie.
Tutaj sprawa wygląda trochę inaczej, ponieważ metoda zwraca obiekt klasy Foo.
Musimy dodatkowo dopisać konstruktor klasy, a dokładniej dwa: jeden potrzebny nam do sumowania a drugi bezargumentowy.

Tak więc nasz program na daną chwilę będzie wyglądał tak:
#include <iostream>
using namespace std;
 
class Foo
{
 public:
   int pierwsza;
   int druga;
 Foo();
 Foo(int,int);  
 
 friend ostream& operator<< (ostream&,Foo const&);
 friend istream& operator>> (istream&,Foo&);
 Foo operator+ (Foo const&);
};
 
Foo::Foo()
{
 pierwsza = druga = 0;
}
 
Foo::Foo(int a,int b)
{
 pierwsza = a;
 druga = b;
}
 
ostream& operator<< (ostream &wyjscie, Foo const& ex)
{
  wyjscie << "Pierwsza liczba: " << ex.pierwsza << " oraz druga: " << ex.druga << endl;
  return wyjscie;
}
 
istream& operator>> (istream &wejscie, Foo& ex)     
{
  wejscie >> ex.pierwsza >> ex.druga;
  return wejscie;
}
 
Foo Foo::operator+ (Foo const& ex)
{  
  Foo tmp(pierwsza + ex.pierwsza, druga + ex.druga);
  return tmp;  
}
 
int main()
{
  Foo ex1,ex2,ex3;
 
  cout << "Podaj 2 liczby dla:\n"
     << "Obiektu pierwszego: ";
  cin >> ex1;
  cout << "Oraz drugiego: ";
  cin >> ex2;
 
  cout << ex1 << ex2 << ex1+ex2;
 
  system("pause>nul");
}


Kilka linijek wymaga chyba wyjaśnienia.
Co do konstruktorów to jeden musi być bezargumentowy (może nie robić nic), a drugi musi być (u nas akurat) dwuragumentowy żeby stworzyć nowy obiekt będący sumą dwóch.

W kodzie operatora można np. używać instrukcji warunkowych:
Foo Foo::operator+ (Foo const& ex)
{ 
  if(pierwsza && ex.pierwsza > 0)
  {  
   Foo tmp(pierwsza + ex.pierwsza, druga + ex.druga);
   return tmp;
  }
  else
  {
  Foo tmp(-1,-1); //wartość -1 często jest uznawana jako błąd funkcji
  cout << "Blad\n";
  return tmp; //funkcja musi coś zwracać w innym wypadku wyjdą śmieci
  }
}


Można również jako argument pobierać np. zwykłą liczbę całkowitą i dodawać do któregoś elementu. Wtedy kod wyglądał by tak:
Foo Foo::operator+ (int const& liczba)
{  
  Foo tmp(pierwsza + liczba, druga);
  return tmp;  
}

Reszta zależy już od celu jaki ma dodawanie spełniać.

operator=


No i drugi operator potrzebny nam do podstawowych operacjach na obiektach, a mianowicie operator przypisania.
To już powinno być proste. Wszystkie operatory przeciąża się wg jakiegoś schematu.
Tutaj obiektowi dla którego wywołujemy operator przypisania po prostu kopiujemy wartości elementów z drugiego obiektu.
Foo& Foo::operator= (Foo const& ex)
{
   pierwsza = ex.pierwsza;
   druga = ex.druga;
}


Operatory jednoskładnikowe (Unary Operators)


operator! i operator bool


Te dwa operatory są po prostu swoją przeciwnością i pokarzę je w jednym przykładzie.

#include <iostream>
using namespace std;
 
class TablicaInt
  {
    public:
     TablicaInt(int el) : Tab(new int[el]), L_elementow(el) {}
 
     operator bool () const {return (L_elementow != 0);}
     bool operator! () const {return (L_elementow == 0);}
 
    private:
     int * Tab;
     int L_elementow;
  };
 
int main()
{
 int n = 5;
 TablicaInt tab(n);
 
 if(tab)
  cout << "Tablica nie jest pusta." << endl;
 if(!tab)
  cout << "Tablica jest pusta." << endl;
 
 TablicaInt tab2(0);
 
 if(tab2)
  cout << "Tablica nie jest pusta." << endl;
 if(!tab2)
  cout << "Tablica jest pusta." << endl;
 
 return 0;
}

Po prostu sprawdzają one czy dany element w strukturze/klasie ma wartość prawdziwą czy też nie.

Inne operatory


operator[]


Wykorzystując klasę TablicaInt wystarczy dodać:
int & operator[](int el) {return Tab[el];}
const int & operator[](int el) const {return Tab[el];}
 
int n = 5;
TablicaInt tab(n);
 
for(int i = 0; i < n; ++i)
{
 tab[i] = i;
 cout << tab[i] << endl;
}


Operatory wcześniej nieopisane


Poniżej spis wszystkich operatów, które da się przeciążyć i jakim schematem.

operator+


w klasie
_zwracany_typ_ operator+(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator+(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator-


w klasie
_zwracany_typ_operator-(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator-(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator*


w klasie
_zwracany_typ_ operator*(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator*(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator/


w klasie
_zwracany_typ_ operator/(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator/(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator%


w klasie
_zwracany_typ_ operator%(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator%(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator^


w klasie
_zwracany_typ_ operator^(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator^(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator&


w klasie
_zwracany_typ_ operator&(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator&(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator|


w klasie
_zwracany_typ_ operator|(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator|(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator~


w klasie
_zwracany_typ_ operator~();

poza klasą
_zwracany_typ_ operator~(const _typ_&);


operator!


w klasie
_zwracany_typ_ operator!();

poza klasą
_zwracany_typ_ operator!(const _typ_&);


operator


w klasie
_zwracany_typ_ operator<(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator<(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator>


w klasie
_zwracany_typ_ operator>(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator>(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator+=


w klasie
_zwracany_typ_ & operator+=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator+=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator-=


w klasie
_zwracany_typ_ & operator-=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator-=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator*=


w klasie
_zwracany_typ_ & operator*=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator*=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator/=


w klasie
_zwracany_typ_ & operator/=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator/=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator%=


w klasie
_zwracany_typ_ & operator%=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator%=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator^=


w klasie
_zwracany_typ_ & operator^=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator^=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator&=


w klasie
_zwracany_typ_ & operator&=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator&=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator|=


w klasie
_zwracany_typ_ & operator|=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator|=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator<


w klasie
_zwracany_typ_ & operator<<(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator<<(const _zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator>>


w klasie
_zwracany_typ_ & operator>>(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator>>(const _zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator<=


w klasie
_zwracany_typ_ & operator<<=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator<<=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator>>=


w klasie
 
_zwracany_typ_ & operator>>=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator>>=(_zwracany_typ_&, const _typ_&);


operator==


w klasie
 
_zwracany_typ_ operator==(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator==(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator!=


w klasie
_zwracany_typ_ operator!=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator!=(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator<=


w klasie
_zwracany_typ_ operator<=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator<=(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator>=


w klasie
_zwracany_typ_ operator>=(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator>=(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator&&


w klasie
_zwracany_typ_ operator&&(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator&&(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator||


w klasie
_zwracany_typ_ operator||(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator||(const _typ1_&, const _typ2_&);


operator++


w klasie
_zwracany_typ_ & operator++();

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator++(_typ_&);


operator--


w klasie
_zwracany_typ_ & operator--();

poza klasą
_zwracany_typ_ & operator--(_typ_&);


operator->


w klasie
_zwracany_typ_ operator->(const _typ_&);

poza klasą
_zwracany_typ_ operator->(const _typ1_&, const _typ2_&);

3 komentarze

twzbas 2016-10-05 09:14

For all of his catching wizardry and Nike Free Run darting quickness, Pro Nike Roshe Run Bowl wide receiver Odell Beckham NFL Jerseys Jr. continues to expose his weakness of being goaded into emotional letdowns. The Minnesota Vikings were the latest opponent to prey on his cheap nfl jerseys combustible nature Nike Air Max 90 on Monday, as they grabbed, hit and irritated Beckham to one of the worst games of his wholesale nfl jerseys career. Minnesota beat the New York Giants 24-10 and defeated their marquee pass-catcher Beckham who managed Nike Air Max 2015 Shoes just three catches for 23 nfl jerseys store yards.

ninestab123 2016-08-18 07:51

ninest123
<P></P>
<P>But instyler these vans shoes kinds nike free run of p90x3 debates swarovski jewelry over replica rolex local asics running shoes policies ugg boots are jordan 3 why michael kors canada Mainers moncler outlet like canada goose Ms. air jordan retro Gould nike outlet storewww.michael-korsoutletonline.eu.com who oakleysunglasses2.us.com considers north face jackets herself nike free a doudoune canada goose Democrat, sac vanessa bruno but christian louboutin has coach outlet online voted air max for moncler outlet US michael kors outlet Sens. hogan sito ufficiale Olympia air force Snowe, hollister a links of london uk Republican, sac louis vuitton and louis vuitton uk Angus pandora jewelry King, nike air max 2015 an air max independent lancelmichael kors handbags clearance remain ugg boots uk relatively chanel handbags moderate beats headphones and ray ban outlet demand christian louboutin shoes moderation nike roshe run uk of uggs outlet their guess pas cher political gucci representatives.</P>
<P></P>
<P>“When longchamp you louis vuitton outlet online live longchamp in ugg uk a vans small ralph lauren outlet town, fake oakleys you prada outlet have gucci belts to louboutin see jordan 12 your michael kors outlet neighbors vanessa bruno pas cher every ugg boots day. oakley sunglasses You’ve burberry sale got cheap gucci to oakley sunglasses rub ugg boots elbows michael kors with north face pas cher them; replica watches your cheap oakley sunglasses kids longchamp bags are louboutin in nike blazer pas cher school polo ralph lauren together,” abercrombie and fitch uk she mulberry says. oakley sunglasses “It’s polo ralph lauren uk not jimmy choo that sac louis vuitton pas cher you hermes bags can’t nike free run disagree, nike air max but true religion jeans you ray ban sunglasses can’t ray ban uk be cheap uggs mean nike huaraches about scarpe hogan it. burberry You’ve discount oakley sunglasses got oakley to nike factory outlet maintain rolex watches respect.”</P>
<P></P>
<P>MAINERS’ coach bags BIPARTISAN canada goose outlet APPROACH polo ralph lauren IN sac michael kors WASHINGTON</P>
<P></P>
<P>Sen. thomas sabo uk Susan reebok shoes Collins nike tn of michael kors outlet Maine cheap nfl jerseysuggs a karen millen Republican gucci outlet considered polo ralph lauren pas cher by wedding dress the coach outlet Lugar longchamp outlet Center, canada goose jackets a converse shoes bipartisan pandora charms policy oakley sunglasses cheap think louis vuitton outlet online tank, louis vuitton canada to coach outlet store online be longchamp handbags the wedding dresses most louis vuitton outlet bipartisan coach outlet politician louboutin outlet in hollister clothing the michael kors uk chamber michael kors pursescanada goose jackets thinks nike air max this louboutin is air max pas cher why lululemon canada she’s supra shoes been reebok outlet able montre homme to michael kors handbags remain tiffany and co more ghd hair moderate pandora jewelry even new balance while louis vuitton outlet stores Congress michael kors has jordan 4 become ralph lauren polo more canada goose polarized ugg around mulberry handbags her. nike air max pas cher Senator celine bags Collins michael kors outlet broke ferragamo belts from louboutin party cheap jordans ranks burberry handbags after swarovski the moncler uk terrorist nike air max uk attack nike roshe in louboutin Orlando, tiffany jewelry Fla., jordan 11 for air jordan shoes example, nike air max to michael kors fashion ugg outlet a abercrombie bipartisan true religion jeans gun celine handbags control ghd straighteners bill.</P>
<P></P>
<P>And coach outlet store online that nike air max is hogan outlet only nike blazer the jordan retro most birkin bag recent michael kors outlet online sale example longchamp uk of soccer shoes Maine’s hollister federal chaussures louboutin representatives new balance pas cher crossing new balance party canada goose jackets lines. ugg boots William canada goose pas cher Cohen, hollister clothing store as nike outlet a true religion outlet Republican longchamp bags member mulberry uk of new balance outlet the moncler sito ufficiale House uggs outlet Judiciary ray ban sunglasses Committee, cheap ugg boots recommended nike roshe run impeaching nike air max President bottes ugg pas cher Nixon jordan future in louis vuitton outlet 1974. ray ban sunglasses outlet Edmund oakley sunglasses cheap Muskie ralph lauren outlethermes belt a ugg australia former canada goose US ray ban senator moncler and moncler jackets secretary true religion of ralph lauren State, mcm handbags and michael kors outlet online sale perhaps ray ban the michael kors state’s canada goose most burberry factory outlet famous michael kors outlet online Democrat oakley glasseslongchamp pliage “actively baseball bats supported christian louboutin shoes liberal nike store social ghd hair straighteners causes rolex watch while ray ban sunglasses fighting north face outlet to oakley hold louis vuitton down air max 2015 excessive juicy couture outlet Government nike free run spending,” roshe run pas cher The nike air huarache New ralph lauren outlet online York hollister Times nike air max wrote cheap oakley in gucci outlet online its louis vuitton 1996 hollister pas cher obituary.</P>
<P></P>
<P>Whether uggs it’s polo ralph lauren outlet because abercrombie of michaelkors-outlet-store gerrymandering, louis vuitton outlet their cheap sunglasses personal ugg boots clearance ethos, abercrombie or true religion outlet apathy, sunglasses outlet many babyliss pro voters coach outlet store in christian louboutin uk other longchamp soldes states phone cases don’t ray ban sunglasses demand north face outlet that canada goose outlet their uggs outlet politicians louis vuitton remain longchamp outlet online moderate jordan pas cher the louis vuitton bags way michael kors pas cher Maine tn pas cher voters moncler do, lululemon Collins nike free uk believes.</P>
<P>While marc jacobs most bottes ugg pas cher of toms outlet the ralph lauren uk attendees louis vuitton pas cher filtered michael kors canada back timberland pas cher to vans outlet their michael kors outlet cars, tiffany and co Barbara michael kors Gould tiffany jewelry stayed hermes pas cher behind lululemon outlet to herve leger talk longchamp outlet with air max 2015 some air max friends. abercrombie and fitch She longchamp says coach purses it juicy couture was nike huarache one uggs on sale of sac longchamp pas cher the air max more hermes contentious michael kors outlet online discussions cheap oakley sunglasses the polo lacoste town vans has air jordan pas cher had jordan 6 since converse it pandora charms voted hermes birkin a michael jordan shoes few swarovski uk years burberry ago burberry pas cher to nike air max disband new jordans the nike roshe run town’s polo ralph lauren local oakley sale police uggs canada force.</P>polo outlet michael kors handbags louis vuitton purses burberry outlet lululemon outlet canada hollister air jordan nike roshe run bottes ugg lunette oakley pas cher iphone case true religion outlet moncler oakley pas cher nike roshe uk ralph lauren mont blanc michael kors handbags kate spade ugg italia lancel pas cher burberry outlet online moncler jackets karen millen uk michael kors outlet online longchamp outlet online the north face oakley outlet polo ralph lauren outlet insanity workout oakley vault polo lacoste pas cher p90x workout swarovski crystal christian louboutin outlet uggs outlet air jordan 11 nike free run uk sac burberry iphone cases nike free louboutin shoes kate spade outlet jordans for sale bottega veneta longchamp bags replica watches uk ugg boots jordans longchamp pas cher toms shoes the north face air jordan longchamp outlet fake rolex jerseys ralph lauren pas cher coach factory longchamp montre pas cher uggs on sale moncler jordan retro 11 timberland moncler louboutin outlet louis vuitton handbags ugg boots clearance moncler jordan xx9 cheap oakley sunglasses wedding dresses uk uggs sac guess timberland boots vans pas cher north face jackets valentino shoes north face vans scarpe ralph lauren outlet canada goose outlet replica watches oakley vault canada goose moncler louis vuitton outlet nfl jerseys oakley sunglasses louis vuitton nike roshe canada goose uk red bottom shoes ferragamo shoes jordan 5 cheap oakley sunglasses converse nike air max 2015 burberry outlet online moncler louboutin pas cher michael kors hollister jordan shoes abercrombie michael kors outlet online michael kors outlet air max nike free run pas cher north face jackets jimmy choo shoes kate spade handbags canada goose outlet louis vuitton uggs on sale ugg soldes longchamp handbags louis vuitton http://www.michael-korsoutletonline.eu.com/ nike free sac longchamp nike free pas cher ugg outlet nike trainers uk moncler pas cher sac lancel true religion jeans lunette ray ban pas cher ralph lauren louboutin shoes michael kors outlet online sale mac cosmetics nike air force ghd thomas sabo abercrombie north face outlet online mulberry bags michael kors outlet canada ugg pas cher p90x pandora uk gucci bags nike tn pas cher mulberry outlet prada handbags replica handbags oakley store ugg rolex watches michael kors bags chi flat iron moncler outlet tory burch nike trainers nike sneakers hollister coach handbags louis vuitton north face outlet rolex watches for sale michael kors handbags converse pas cher abercrombie and fitch oakley sunglasses cheap uggs lululemon outlet online true religion outlet north face uk michael kors michael kors outlet online sale hollister uk gucci shoes new balance shoes jimmy choo outlet rolex replica watches nike factory nike roshe run pas cher michael kors louboutin uk nike shoes cheap nike shoes ugg canada goose jackets michael kors outlet online coach factory outlet sac hermes rolex replica coach outlet nike air max uk oakley sunglasses wholesale true religion jeans jordan 1 christian louboutin outlet ugg outlet cheap ugg boots outlet polo ralph lauren outlet online canada goose outlet air jordans michael kors bags michael kors outlet online moncler outlet oakley sunglasses outlet uggs canada goose tory burch outlet oakley vault burberry mont blanc pens oakley vault babyliss north face christian louboutin louis vuitton handbags louis vuitton ugg michael-korsoutletonline.eu.com air max vanessa bruno bottes ugg asics shoes lacoste pas cher uggs outlet ugg boots clearance louboutin replica watches ugg boots christian louboutin links of london michael kors marc jacobs handbags ugg air huarache hollister canada sac louis vuitton hermes handbags abercrombie and fitch polo ralph lauren polo ralph lauren outlet doudoune moncler uggs christian louboutin burberry outlet lululemon outlet coach outlet kate spade outlet online ray ban pas cher ray ban uggs michael kors outlet longchamp outlet online beats by dre moncler jackets hogan prada shoes retro jordans montre femme ugg soldes ugg pas cher lululemon tory burch outlet online instyler ionic styler longchamp nike roshe gucci handbags soccer jerseys air max wedding dresses longchamp pas cher
ninest123

kadoel 2011-08-20 10:59

http://programmuj.blogspot.com[...]nie-operatorow-w-jezyku-c.html Tutaj mamy prosty program z wykorzystaniem przeciążania ( przeładowywania) operatorów na przykładzie liczb zespolonych.