Programowanie w języku C/C++

Metody

W języku C nie ma metod ponieważ nie istnieją w nim obiekty. Język C jest językiem funkcyjnym, a każda funkcja ma zasięg globalny lub ograniczony do bieżącego pliku przez użycie modyfikatora static.
Jest możliwe stworzenie publicznych "niby metod" przez utworzenie pól struktur o typie wskazującym na funkcję oraz "niby konstruktorów" przez definicję funkcji inicjujących owe pola wskazaniami do konkretnych funkcji. Jeżeli funkcje owe będą statyczne, czyli niedostępne z poza pliku, a "konstruktory" globalne, to metody te staną się w istocie prywatne. W podobny sposób można zasymulować w C również polimorfizm takich "metod".

1 komentarz

olo16 2010-08-16 10:29

Ludzka pomysłowość nie ma granic... Fajny pomysł :)