Programowanie w języku C/C++

Malloc

 • 2010-10-31 18:27
 • 2 komentarze
 • 17856 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
void *malloc(size_t size);

Funkcja służy do dynamicznego rezerwowania miejsca w pamięci. Gdy funkcja zostanie wywołana, w przypadku sukcesu zwróci wskaźnik do nowo zarezerwowanego miejsca w pamięci; w przypadku błędu zwraca wartość NULL.

Przykład


#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 
int main ()
{
 int i,n;
 char * buffer;
 
 printf ("How long do you want the string? ");
 scanf ("%d", &i);
 
 buffer = (char*) malloc (i+1);
 if (buffer==NULL) exit (1);
 
 for (n=0; n<i; n++)
  buffer[n]=rand()%26+'a';
 buffer[i]='\0';
 
 printf ("Random string: %s\n",buffer);
 free (buffer);
 
 return 0;
}

Zobacz też:

2 komentarze

manfredek 2009-04-19 23:55

A sizeof(char) jest ZAWSZE równe jeden, tak mówi standard.

foo-script 2007-10-18 20:42

Polecam NIE stosować budowy typu:
buffer = (char*) malloc (i+1);

Lepsze jest:
buffer = (char*) malloc ( (n+1)*sizeof(char) );

Rozmiar typu int, char, czy czegokolwiek zależny jest od architektury sprzętowej(i jest powiązany z rozmiarem rejestru procesora), więc na platformach różnych od i386+ może wystąpić błąd pamięci, lub wręcz się nie skompilować.

Mobilność kodu C/C++ zależy od programisty ;)

Zapoznaj się także z artykułem:
Bezpieczny malloc w Ansi C