Programowanie w języku C/C++

Long

Typ zmiennych mogących przechowywać liczby całkowite 32-bitowe
long x;