Programowanie w języku C/C++

Double

Typ liczbowy zmiennoprzecinkowy o podwójnej w stosunku do float dokładności. Zmienne typu double są reprezentowane w pamięci przez 64 bity (8 bajtów).