STL » String

Capacity

std::string::capacity


Opis


size_t capacity() const;


Pozwala sprawdzić, ile dany kontener aktualnie rezerwuje miejsca na przechowywanie elementów.

Warto zauważyć, że kontener może utrzymywać więcej miejsca niżby tego wymagała jego obecna zawartość.

Zwraca

rozmiar wewnętrznego bufora, w elementach


Przykład


#include <iostream>
#include <string>
 
int main()
{
  using namespace std;
 
  string ala("Ala ma kota");
  cout << ala.capacity() << endl;
 
  ala.clear();
  cout << ala.capacity() << endl;
 
  ala = "Ala ma kota, a kot ma mysz";
  cout << ala.capacity() << endl;
 
  ala.clear();
  cout << ala.capacity() << endl;
}

Zobacz też: