STL » String

Empty

std::string::empty


Opis


bool empty() const;

Metoda sprawdza, czy obiekt klasy string jest pusty.

Zwraca

true
jeśli jest pusty

false
w przeciwnym wypadku


Przykład


#include <iostream>
#include <string>
 
int main()
{
  using namespace std;
 
  string ala;
 
  // poniższy warunek zostanie spełniony, gdyż 'ala' nie ma żadnej zawartości
  if(ala.empty())
    cout << "String jest pusty!" << endl;
  else
    cout << "String jest pelny!" << endl;
 
  ala = "Ala ma kota, a kot ma mysz";
 
  // a teraz wręcz przeciwnie
  if(ala.empty())
    cout << "String jest pusty!" << endl;
  else
    cout << "String jest pelny!" << endl;
}

Zobacz też: