Programowanie w języku C/C++ » Biblioteka standardowa

Cstdlib

  • 2007-12-20 00:32
  • 0 komentarzy
  • 10891 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy

Cstdlib


Biblioteka zawierająca funkcje ogólne.

Funkcje


Konwersje


atof
atoi
atol
ecvt
fcvt
itoa
ltoa
strtod
strtol
strtoul
ultoa


Dynamiczna alokacja pamięci


calloc
free
malloc
realloc


Kontrola procesów i zmienne środowiskowe


abort
atexit
exit
getenv
putenv
system


Sortowanie i wyszukiwanie


bsearch
lfind
lsearch
qsort
swab


Operacje matematyczne


abs
div
labs
ldiv


Typy i stałe


  • NULL - stała używana do wyrażania pustych wskaźników które są wskaźnikami nie przypisanymi lub nie wskazującymi na nic. Jest ona zdefiniowana jako:

#define NULL 0


  • size_t - definicja typu którego używają funkcje wymagające, lub zwracające, rozmiar albo liczbę. Przeważnie zadeklarowana jako:

typedef unsigned int size_t;
  1. Kafelki
  2. Lista

Malloc

Atol

Atol

Itoa

Itoa

Itoa

Atof

Ltoa

Abort

Atoi