Programowanie w języku C/C++ » Biblioteka standardowa

Cstdio

Stdio.h (cstdio)


Standardowa biblioteka C służąca do wykonywania operacji wejścia-wyjścia na strumieniach.

Funkcje


clearerr
Czyści wskaźnik błędu.
fclose
Zamyka strumień.
feof
Sprawdza czy został osiągnięty koniec pliku.
ferror
Sprawdza czy wystąpiły błędy.
fflush
Czyści strumień.
fgetc
Czyta kolejny znak ze strumienia.
fgetpos
Zwraca pozycje w strumieniu.
fgets
Zwraca łańcuch znaków ze strumienia.
fopen
Otwiera plik.
fprintf
Wkłada sformatowane dane do strumienia.
fputc
Zapisuje znak w strumieniu.
fputchar
Wypisuje znak w standardowym wyjściu.
fputs
Zapisuje łańcuch znaków w strumieniu.
fread
Czyta blok danych ze strumienia.
freopen
Otwiera ponownie plik używając innego trybu pracy.
fscanf
Czyta sformatowane dane ze strumienia.
fseek
Przemieszcza wewnętrzny wskaźnik pliku.
fsetpos
Przemieszcza wskaźnik pliku w określoną pozycje.
ftell
Zwraca bieżącą pozycje wewnętrznego wskaźnika pliku.
fwrite
Zapisuje blok danych do strumienia.
getc
Zwraca następny znak.
getchar
Zwraca kolejny znak ze standardowego wejścia.
gets
Zwraca łańcuch ze standardowego wejścia.
getw
Zwraca wartość typu int ze strumienia.
perror
Wyświetla komunikat błędu.
printf
Wyświetla sformatowane dane w standardowym wyjściu.
putc
Zapisz znak w strumieniu.
putchar
Wyświetl znak w standardowym wyjściu.
puts
Wyświetl łańcuch znaków w standardowym wyjściu.
putw
Zapisuje wartość typu całkowitego w strumieniu.
remove
Usuwa plik.
rename
Zmienia nazwę pliku lub katalogu.
rewind
Przesuwa wskaźnik na początek pliku.
scanf
Czyta sformatowane dane ze standardowego wejścia.
setbuf
Zmienia sposób buforowania strumienia.
setvbuf
Zmienia sposób buforowania strumienia.
sprintf
Zamienia sformatowane dane na łańcuch znaków.
sscanf
Odczytuje sformatowane dane z łańcucha znaków.
tmpfile
Otwiera plik tymczasowy.
tmpnam
Generuje unikatową nazwę pliku tymczasowego.
ungetc
Wkłada znak z powrotem do strumienia.