Biblioteka standardowa » Cmath

Log

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1110 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
double log(double x);

Funkcja zwraca logarytm naturalny z argumentu x>0, czyli ln(x).

Przykład


#include <stdio.h>
#include <math.h>
 
int main ()
{
  double argument, wynik;
  argument = 5.5;
  wynik = log (argument);
  printf ("ln(%lf) = %lf\n", argument, wynik );
  return 0;
}

da na wyjściu:

<font color=gray><font size="3">ln(5.500000) = 1,704748</font></font>
Zobacz też: