Programowanie w języku C/C++ » Biblioteka standardowa

Cctype

Nagłówek zawierający zbiór funkcji klasyfikujących i zmieniających pojedyncze znaki.

Funkcje


isalnum
Sprawdza czy znak jest alfanumeryczny.
isalpha
Sprawdza czy znak jest alfabetyczny.
iscntrl
Sprawdza czy znak jest znakiem kontrolnym(enter, delete, powrót karetki, itp.).
isdigit
Sprawdza czy znak jest cyfrą.
isgraph
Sprawdza czy znak jest graficzny.
islower
Sprawdza czy znak jest mała literą.
isprint
Sprawdza czy znak jest graficzny lub spacją.
ispunct
Sprawdza czy znak jest specjalny.
isspace
Sprawdza czy znak jest pustą przestrzenią (enter, tabulator, spacja, itp.).
isupper
Sprawdza czy znak jest wielką literą.
isxdigit
Sprawdza czy znak jest cyfrą heksadecymalną (A-Fa-f0-9).
tolower
Zamienia znak na mała literę.
toupper
Zamienia znak na wielką literę.