Programowanie w języku C/C++

Biblioteka standardowa

  • 2007-12-20 00:40
  • 0 komentarzy
  • 12928 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Jest to zbiór bibliotek zapewniający podstawową funkcjonalność językowi C++. Rozszerza go o często przydatne funkcje, klasy, algorytmy; zapewnia integracje z systemem operacyjnym. Można wyróżnić trzy podstawowe grupy w bibliotece standardowej:

Biblioteka standardowa C


Zbiór funkcji i stałych dostętpnych w języku C, jest ona zebrana w kilku plikach nagłówkowych:

Strings Library


Strings library dostarcza klasę basic_string, z której wywodzi się string (char) i wstring (w_char). Służy do łatwej obsługi ciągów znaków.

Input/Output Stream Library


iostream to zorientowana obiektowo biblioteka C++ pozwalająca działać na tak zwanych strumieniach. Ich zadaniem jest wykonywanie operacji wejścia/wyjścia m.in. na plikach lub terminalu.

Standard Template Library


STL to zbiór szablonów umożliwiających między innymi operacje na wektorach, listach, kolejkach, łańcuchach znaków.
  1. Kafelki
  2. Lista

Iostream

Cctype

Cassert

Time.h

Cstdio