Programowanie w języku C/C++ » Artykuły

Myszka i C

 • 2006-08-06 19:39
 • 4 komentarze
 • 978 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Pewien czas temu, gdy umieściłem w dziale Turbo Pascal artykuł o programowaniu myszki w tym języku, opatrzony on został komentarzem, że powinien być on także przeredagowany dla języka C. Język C, oczywiście dysponuje także możliwością wywoływania kodu assemblerowego, więc można bezpośrednio wywoływać podane instrukcje. Jednak język C posiada także w pliku nagłówkowym dos.h bardzo elegancką moim zdaniem unię, która pozwala w prosty i przyjemny sposób odwoływać się do rejestrów procesora, oraz współdziałającą z tą unią funkcję wywołującą żądane przerwanie. Mowa tutaj o unii REGS oraz funkcji int86(). REGS jest unią więc pozwala nam przechowywać dane w strukturze dostosowanej do rozmiaru danych. Posiada ona struktury x oraz h. Różnią się one, oczywiście rozmiarem: x pozwala na przechowywanie wartości całych rejestrów (słowa), a h na przechowywanie polówek rejestrów (bajtów). Nazwy pól struktur są identyczne z nazwami rzeczywistych rejestrów i ich połówek. Funkcja int86() pobiera 3 argumenty: nr. Wywoływanego przerwania, oraz referencję do struktury wejściowej (przechowującej dane potrzebne do prawidłowej obsługi przerwania) oraz referencję do struktury wyjściowej (zawierającej wynik działania przerwania, czyli dane wygenerowane w wyniku działania przerwania). Wszystko powinno stać się jasne po przeglądnięciu przykładowego kodu:

#include "conio.h"
#include "stdio.h"
#include "dos.h"
 
int main() 
{
 unsigned int x, y;
 //deklaracja unii rejestrów
 REGS rej;
 rej.x.ax=0;
 //wywołanie przerwania: test na obecność myszy
 int86 (0x33, &rej, &rej);
 //jeśli błąd to kończymy program, nie obsługujemy błędu
 if (!rej.x.ax) return 0;
 rej.x.ax=1;
 //wyświetlamy kursor
 int86 (0x33, &rej, &rej);
 int c;
 //wyczyszczenie bufora klawiatury, tak na wszelki wypadek
 while (kbhit()) c=getch();
 clrscr();
 //pobieranie informacji o położeniu kursora i jeśli klawisz lewy wciśnięty to wyświetlenie *
 while (!kbhit()) {
  rej.x.ax=3;
  int86 (0x33, &rej, &rej);
  if (rej.x.bx & 1) {
   gotoxy (rej.x.cx/8, rej.x.dx/8);
   cprintf ("*");
  }
 }
 return 0;
}

Po uruchomieniu powyższego programu ekran zostanie wyczyszczony, pojawi się kursor myszy i w miejscu gdzie klikniemy myszką pojawi się gwiazdka. Dowolny klawisz kończy pracę programu. Prawda, że proste? Nawet bardzo. Jedyne o czym musimy pamiętać to aby dzielić wynik działania przerwania (punkty położenia kursora myszy) przez 8, oczywiście w trybie tekstowym. Kursora oczywiście nie musimy jawnie wyświetlać, gdy pracujemy w oknie graficznego systemu operacyjnego (obsługiwanego myszą oczywiście).

4 komentarze

piternet 2010-09-11 22:41

Kompilator: Default compiler
Wykonywanie  g++.exe...
g++.exe "C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp" -o "C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.exe"   -g3  -I"C:\Dev-Cpp\lib\gcc\mingw32\3.4.2\include"  -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2\backward"  -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2\mingw32"  -I"C:\Dev-Cpp\include\c++\3.4.2"  -I"C:\Dev-Cpp\include"   -L"C:\Dev-Cpp\lib" -g3
C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp: In function int main()':
C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp:9: error:
REGS' undeclared (first use this function)
C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp:9: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp:9: error: expected ;' before "rej"
C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp:10: error:
rej' undeclared (first use this function)
C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp:12: error: int86' undeclared (first use this function)

C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp:21: error:
clrscr' undeclared (first use this function)
C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp:27: error: gotoxy' undeclared (first use this function)

C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp:28: error:
cprintf' undeclared (first use this function)

Wykonanie zakończone

Skopiowałem dokładnie kod.

piternet 2010-09-11 22:40

9 C:\Users\Piotrek\Documents\dev c++\myszka.cpp `REGS' undeclared (first use this function)

chee 2003-04-07 12:17

u mnie nie chodzi... pluje sie do :

[quote]int86 (0x33, ®s, ®s); [/quote]

Wiktor 2003-04-06 11:36

popraw ten tekst bo nie wyswitle znakow