Blog 4programmers.net

Podświetlanie składni w postach na forum

Często użytkownicy forum, wklejając kod źródłowy w treści postu, stosują znacznik <code> nie określając jednak jakiego języka programowania, dany kod źródłowy dotyczy. Czyli, np.

<code>
var thing = {plugin: 'jquery-json', version: 2.3};

var encoded = $.toJSON( thing );
// '{"plugin":"jquery-json","version":2.3}'
var name = $.evalJSON( encoded ).plugin;
// "jquery-json"
var version = $.evalJSON(encoded).version;
// 2.3
</code>

daje taki oto rezultat:

var thing = {plugin: 'jquery-json', version: 2.3};
 
 
var encoded = $.toJSON( thing );
// '{"plugin":"jquery-json","version":2.3}'
var name = $.evalJSON( encoded ).plugin;
// "jquery-json"
var version = $.evalJSON(encoded).version;
// 2.3


Istnieje jednak możliwość ustawienia kolorowania składni, np. w ten sposób:

<code=jquery>
var thing = {plugin: 'jquery-json', version: 2.3};
var encoded = $.toJSON( thing );
// '{"plugin":"jquery-json","version":2.3}'
var name = $.evalJSON( encoded ).plugin;
// "jquery-json"
var version = $.evalJSON(encoded).version;
// 2.3
</code>

co da następujący efekt:

var thing = {plugin: 'jquery-json', version: 2.3};
 
 
var encoded = $.toJSON( thing );
// '{"plugin":"jquery-json","version":2.3}'
var name = $.evalJSON( encoded ).plugin;
// "jquery-json"
var version = $.evalJSON(encoded).version;
// 2.3


Przy kodach źródłowych, które nie mają zdefiniowanego języka, pojawi się pasek narzędziowy, który pozwoli użytkownikowi na dynamiczne określenie kolorowania składni.Po wybraniu danego języka programowania, składnia zostanie pokolorowana.

1 komentarz