Algorytmy

Współrzędne

 • 2012-01-16 09:46
 • 5 komentarzy
 • 4129 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Artykuł jest przeznaczony dla zarówno dla początkujących kodziarzy, jak i również dla tych ze stażem. Przykłady tutaj pokazane będą w językach Pascal i C++ ale z powodzeniem mogą zostać przetłumaczone na inne języki bez większych problemów.
Więc zaczynamy!

Na początek zadeklarujmy sobie strukturę TPoint (w Delphi jest ona w module Types, w C++ jej nie ma):
struct TPoint
{
 int x, y;
};

Oraz funkcję sqr (podnosi ona wartość do kwadratu):
float sqr(float n)
{
 return n*n;
}


Obliczanie odległości między dwoma punktami w układzie współrzędnych


Każde okienko jest swego rodzaju układem współrzędnych z tym, że różni się od tradycyjnego tylko tym, że oś Y inkrementuje w dół, a w tradycyjnym w górę. Więc nie ma żadnych przeszkód, aby używać zwyczajnych funkcji trygonometrycznych. Po tym małym wstępie przechodzimy dalej, czyli do obliczania odległości. W tym celu posłużę się troszku zmienionym twierdzeniem Pitagorasa. Załóżmy chcemy obliczyć odległość między tymi dwoma punktami.Wystarczy wyobrazić sobie, że ta linia to trzeci bo trójkąta prostokątnego.I teraz przeprowadzamy bardzo proste obliczenia:

function GetDistance(A, B: TPoint): Extended;
var FlankA, FlankB, FlankC: Extended;
begin
 FlankA := A.Y - B.Y;      //Długość boku A
 FlankB := A.X - B.X;      //Długość boku B
 
 {To nic że wartości mogą być ujemne, gdyż później podniesiemy je do kwadratu}
 
 FlankC := Sqrt(        //Pierwiastek z...
         Sqr(FlankA)   //...bok A do kwadratu...
         +        //...plus...
         Sqr(FlankB)   //...bok B do kwadratu.
         );   
 
 Result := FlankC; 
end;

float GetDistance (TPoint A, TPoint B)
{
 float FlankA = A.Y - B.Y;    //Długość boku A
 float FlankB = A.X - B.X;    //Długość boku B
 
 // To nic że wartości mogą być ujemne, gdyż później podniesiemy je do kwadratu
 
 float FlankC = sqrt(       //Pierwiastek z...
          sqr(FlankA)  //...bok A do kwadratu...
          +       //...plus...
          sqr(FlankB)  //...bok B do kwadratu.
          );   
 
 return FlankC;   
}


W przykładzie powyżej użyłem więcej zmiennych, niżeli jest to konieczne, aby zobrazować na czym polega rozwiązanie. Równie dobrze można ten zapis uprościć do takiej postaci:

function GetDistance(A, B: TPoint): Extended;
begin
 Result := Sqrt(Sqr(A.Y - B.Y) + Sqr(A.X - B.X) );
end;

float GetDistance(TPoint A, TPoint B)
{
 return sqrt(sqr(A.Y - B.Y) + sqr(A.X - B.X));
}


Odnajdywanie punktu


Teraz zajmiemy się czymś troszku innym, a mianowicie odnajdywaniem takiego punktu B, który jest na określonej odległości od punktu A i pod określonym kątem.

uses Math;
 
const 
 Pi = 3.1415;
 
function FindPoint(A: TPoint; Distance, Angle: Integer); TPoint;
begin
 Result.X := Round(A.X + Distance * Sin(Angle / 180 * Pi));
 Result.Y := Round(A.Y + Distance * Cos(Angle / 180 * Pi));
end;


#include <math.h>
 
#define PI 3.1415
 
TPoint FindPoint(TPoint A, int Distance, int Angle)
{
 TPoint point
 point.X = round(A.X + Distance * sin(Angle / 180 * Pi));
 point.Y = round(A.Y + Distance * cos(Angle / 180 * Pi));
 return point;
}


Właściwie nie wiem jak mógłbym wytłumaczyć ten kod, po prostu działa i już ;)

Obliczanie kąta


Można bardzo prosto przerobić powyższy kod do takiej postaci:

b.y = a.y + distance * \cos (\frac{angle}{180 * \pi})
b.y - a.y = distance * \cos (\frac{angle}{180 * \pi})
\frac{b.y - a.y}{distance} = \cos (\frac{angle}{180 * \pi})
\arccos (\frac{b.y - a.y}{distance}) = \frac{angle}{180 * \pi}
\frac{\arccos (\frac{b.y - a.y}{distance}) * 180}{\pi} = angle

Więc:

function GetAngle(A, B: TPoint): Extended;
var Distance, Angle: Extended; 
begin
 Distance := GetDistance(A, B); //Funkcja z wcześniejszej części artykułu
 Angle := ArcCos((B.Y - A.Y) / Distance) * 180 / Pi;
 Result := Angle;
end;

float GetAngle (TPoint A, TPoint B)
{ 
 float distance = GetDistance(A, B); //Funkcja z wcześniejszej części artykułu
 float angle = acos((B.Y - A.Y) / distance) * 180 / Pi;
 return angle; 
}


Ten kod posłuży do znalezienia @@a@@Powyższy kod obliczy kąt z przedziału 0-180 stopni z każdej strony. Jeżeli chcemy obliczyć, kąt z przedziału 0-360 stopni,  należy dodać linijkę
if B.X < A.X then Angle := 360 - Angle;

if (B.X < A.X) angle = 360 - angle;

Warto zauważyć że ten kod obliczy jedynie kąt między osią Y a linią |AB|. Żeby, natomiast, obliczyć kąt pomiędzy dowolnymi trzema punktami......należy najpierw obliczyć kąt pomiędzy osią Y a linią |AB|, potem między osią Y a linią |AC| a potem je od siebie odjąć.

function GetAngle(A, B, C: TPoint): Extended; overload; 
begin
 Result := GetAngle(A, C) - GetAngle(B, A);
end;

float GetAngle (TPoint A, TPoint B, TPoint C)
{
 return GetAngle(A, C) - GetAngle(B, A);
}


Zastrzegam sb prawo do tego artykułu i nie zgadzam sie na publikowanie go gdziekolwiek bez mojej wiedzy.

5 komentarzy

TomRiddle 2012-01-05 20:02

U mnie też nie ma, nie wiem czemu.

Patryk27 2012-01-05 08:01

Czy tylko u mnie w artykule nie ma obrazków? Ale na podglądzie podczas edycji już są.