Algorytmy

Sito Eratostenesa

Sito Eratostenesa jest algorytmem służącym do wyznaczenia wszystkich liczb pierwszych z zakresu od 2 do danego n. Działanie algorytmu polega na wykreślaniu z danego zbioru (2, 3, 4, ..., n) wszystkich wielokrotności kolejnych liczb (większych od nich), które nie zostały do tej pory wykreślone, przy czym wystarczy wziąć pod uwagę tylko liczby z zakresu od 2 do wartości całkowitej z ?n. Wszystkie liczby, które pozostaną niewykreślone, są liczbami pierwszymi.


Rys. 1. Działanie algorytmu na przykładowym zbiorze liczb. Wykreślamy wielokrotności kolejnych, niewykreślonych liczb (2, 3, 5) - analizujemy liczby od 2 do 5 (jest to wartość całkowitą ?30). Po zakończeniu działania algorytmu otrzymujemy zbiór liczb pierwszych z zakresu od 2 do 30 (liczby na żółtym tle).

Zastosowanie


Skutkiem działania algorytmu jest zbiór kolejnych liczb pierwszych z danego zakresu. Zbiór ten jest przydatny przy rozkładzie liczb na czynniki pierwsze, co z kolei jest wykorzystywane przy wyznaczaniu ilości dzielników liczby.

Implementacja


Najprościej rozwiązać problem, deklarując tablicę elementów z indeksami do liczby n i wykonać operację sprawdzania, które elementy tablicy nie zostały jeszcze wykreślone, za pomocą głównej pętli sprawdzającej oraz wykreślać wielokrotności owych liczb za pomocą kolejnej pętli. Poniżej implementacja zapisana za pomocą pseudokodu:

przypisz wszystkim elementom tablicy tablica początkową wartość logiczną TRUE
for od i = 2 do i = wartość całkowita z ?n do
{
  if tablica[i] == TRUE then
  {
    j = 2 * i     //najmniejsza wielokrotność większa od danej liczby
    while j <= n do
    {
      tablica[j] = FALSE      //wykreślenie liczby
      j = j + i      //przejdź do kolejnej wielokrotności
    }
  }
}

5 komentarzy

virus304 2008-02-03 15:27

barszo bym prosił o napiaanie algorytmu do LIPS-a

Xitami 2006-06-19 17:54

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis
Mnie się podoba

Zastosowania
Jest ich dramatycznie więcej. ;-)

Implementacja
Wszystko ;-) no może prawie wszystko da się usprawnić.
Oto algorytm troszkę lżejszy, +/- dwa razy szybszy.

   for i= 0..n-1
     tablica[i]=TRUE
   for i= 4..n-1 STEP 2
     tablica[i]=FALSE     // bardzo istotne
   for i= 2..sqrt(n)
     if tablica[i]
       j= i*i
       while j < n
         tablica[j]= FALSE
         j+= i*2


A da się jeszcze lepiej!
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Marooned 2006-02-20 15:38

Nie.. to nie gotowiec - to artykuł!
Każdy programista sam sobie przepisze pseudokod do języka, którego używa.

Adam Boduch 2006-02-20 11:29

Podoba mi sie sposob opisywania przez Ciebie algorytmow, rysunek opis, implementacja. Oby tak dalej! Mi tylko oprocz implementacji w pseudokodzie brakuje tylko przykladu "gotowca" w jakims istniejacym.

Marooned 2006-02-20 00:22

Plus za implementację w pseudokodzie a nie jakimś istniejącym.