Algorytmy

Rysowanie figur

 • 2006-06-29 20:48
 • 5 komentarzy
 • 4753 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Podstawową rzeczą od której trzeba zacząć jest ręczne wyrysowanie okręgu- jeżeli chcemy narysować figurę o wszystkich bokach równej długości, najłatwiej będzie wpisać ją w okrąg. Oczywiście okrąg można narysować za pomocą jednej procedury, ale to nie rozwiązuje problemu. Potrzebna procedura wygląda tak:

var x,y:integer;
i:real ;
 
// ...
 
repeat
 x:=round(sin(i)*40); {40 to promień okręgu};
 y:=round(cos(i)*40);
 i:=i+0.001;
 {wartość o jaką zmienia się kąt w radianach w każdym cyklu
 pętli- mniejsza wartość wolniejsze działanie, ale większa dokładność}
 putpixel(x,y,10); {rysowanie}
until i>2*pi ;

Jak łatwo zauważyć łatwo ją zmodyfikować tak, aby rysowana była elipsa:

x:=round(sin(i)*40); {40 to promień poziomy};
y:=round(cos(i)*80);{80- pionowy}

O ile elipsę można w Pascalu narysować poleceniem ellipse, o tyle jeżeli chcemy żeby była pochylona o jakiś kąt, musimy sami wszysko zaprogramować. Aby uzyskać ten efekt należy skorzystać z równań obracających dany punkt wokół osi:

xz:=pi; {kąt o jaki elipsa ma być pochylona}
repeat
 
 x:=round(sin(i)*40);
 y:=round(cos(i)*80); {współrzędne normalnej elipsy}
 x1:=round(cos(xz)*x+cos(xz+90)*y)+200;
 {wartość 200 spowoduje rysowaniu na środku (mniej więcej) ekranu, 
zamiast w górnym lewym rogu}
 y1:=round(sin(xz)*x+sin(xz+90)*y)+200; {x1,y1- współrzędne pochylone}
 i:=i+0.001;
 putpixel(x1,y1,10);
 
until i>2*pi;

Mając te podstawy możemy narysować teraz np.: pięciokąt foremny. Nie musimy do tego  rysować okręgu wystarczy, że wyliczymy 5 punktów na okręgu znajdujących się w równej odległości od siebie:

var pent:array [1..5] of array [1..2] of integer;
 
// ...
 
for x:=1 to 5 do begin 
 pent[x,1]:=round(sin(2*pi/5*x)*40)+200; 
 pent[x,2]:=round(cos(2*pi/5*x))*40)+200;
end;
 
moveto(pent[1,1],pent[1,2]);
 
for x:=2 to 5 do lineto(pent[x,1],pent[x,2]);
 
lineto(pent[1,1],pent[1,1]);

Jak widać ten sam pięciokąt możemy równie dobrze wpisać w elipsę (nie będzie wtedy foremny oczywiście), a nawet w pochyloną elipsę:

z:=pi;
 
for x:=1 to 5 do begin 
 
 x1:=round(sin(2*pi/5*x)*40); 
 y1:=round(cos(2*pi/5*x)*90);
 pent[x,2]:=round(sin(z)*x1+sin(z+90)*y1)+200;
 pent[x,1]:=round(cos(z)*x1+cos(z+90)*y1)+200;
 
end;

Na koniec jeszcze jeden ciekawy drobiazg, a mianowicie rysowanie pentagramu. Znając już powyższe reguły nie ma w tym nic trudnego- wystarczy narysować okrąg, wyliczyć pięć punktów jak w pięciokącie, jedynie linie trzeba rysować do co drugiego punktu:

moveto(pent[1,1],pent[1,2]);
lineto(pent[3,1],pent[3,2]);
lineto(pent[5,1],pent[5,2]);
lineto(pent[2,1],pent[2,2]);
lineto(pent[4,1],pent[4,2]);
lineto(pent[1,1],pent[1,2]);

Problem z tak narysowanym pentagramem jest taki, że jest on odwrócony. Najprościej przywrócić go do normalnej pozycji poprzez wyliczenie punktów zaczynając od punktu znajdującego się po przeciwległej stronie okręgu:

pent[x,1]:=round(sin(2*pi/5*x+pi)*40); 
pent[x,2]:=round(cos(2*pi/5*x+pi)*40);

To teraz pozostaje nam już tylko rysować pochylone pentagramy :)

Piotr Szczepaniec
[email protected]
Serwis OHP

5 komentarzy

Frenk15 2008-02-03 01:03

Rysowanie elipsy, okręgu.
Rysowanie okręgów z wykorzystaniem funkcji trygonometrycznych sin, cos jak w artykule jest bardzo nieefektywne i np. ATARI sobie z tym nie radził. Poniżej podaje szybki algorytm generowania elips i okręgów

Elipsa opisana jest następującymi równaniami parametrycznymi.
    x(t)=a cos(t)+x0
    y(t)=b sin(t)+y0

Po zróżniczkowaniu równań otrzymujemy.
    dx/dt=-a sin(t)
    dy/dt=b cos(t)

Po podstawieniu pierwszych do drugich mamy.
    dx=-a/b(y(t)-y0)dt
    dy=b/a(x(t)-x0)dt

Wiadomo, że:
    x(t+dt)=x(t)+dx    oraz;    y(t+dt)=y(t)+dy

Po podstawieniu wyliczonych przyrostów do ostatnich równań dostajemy finalny wynik (!).
    x(t+dt)=x(t)-a/b(y(t)-y0)dt
    y(t+dt)=y(t)+b/a(x(t)-x0)dt

Powyższe równania możemy wykorzystać bezpośrednio do generowania punktów. Jeśli chcemy mieć okrąg z N=100 punktów wyliczamy przyrost parametru dt=2*pi/N, przyjmujemy warunki początkowe x(0)=a+x0, y(0)=y0 i liczymy kolejne punkty z finalnego wyniku (!).

Poniżej zamieszczam program wykorzystujący opisaną metodę. W programie wyznaczana jest większa liczba punktów N=100 niż jest zapamiętywana n=50 w celu zwiększenia dokładności. Punkty okręgu zapamiętywane są w tablicach x, y.

// Kolo.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

 1. include "stdafx.h"
 2. include <conio.h>
 3. include <stdio.h>
 4. include <math.h>

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
    FILE *Plik;
    double dt, a, b, xz, yz;
    double X1, Y1;
    double *x, *y;
    int N, n, i, j, k;

    //Parametry rysowanego okręgu
    //a,b promienie elipsy, xz,yz-położenie srodka, jeśli a=b=r dostajemy okrąg
    a=16; b=5; xz=2; yz=10;
    //N-Liczba kroków algorytmu numerycznego (od niego zależy dokładność wyznaczanych punkrów okregu)
    //n-Liczna zapemiętywanych punktow okręgu  N>n
    N=100; n=50;

    k=floor((double)N/(double)(n-1)+0.5);
    n=floor((double)N/(double)(k)+0.5)+1;
    x= new double[n];
    y= new double[n];

    dt=2*3.14/N;
    X1=a; Y1=0;
    x[0]=X1+xz;y[0]=Y1+yz;
    a=a/b; b=1/a;
    j=1;
    for(i=1;i<=N;i++){
        X1=X1-a*Y1*dt;
        Y1=Y1+b*X1*dt;
    if(i%k==0){
        x[j]=X1+xz;
        y[j]=Y1+yz;
        j++;
    }
    }
    x[n-1]=x[0];
    y[n-1]=y[0];

    // Open for write
    if( (Plik = fopen("Elipsa.txt","w")) == NULL ){
      printf("The file 'Elipsa.txt' was not opened\n" );
      delete x;    delete y; return 1;    
    }
    else
      printf("The file 'Elipsa.txt' was opened\n" );
       
    for(i=0;i<n;i++){
        fprintf(Plik,"%f %f\n", x[i],y[i]);
    }

    fclose(Plik);

    delete x;
    delete y;

    return 0;
}

Prawdopodobnie podobna metoda wykorzystywana jest do obliczania FFT szybkiej transformaty Fouriera, w której kolejne punkty transformaty generowane są na podstawie poprzednich. Jeśli ktoś wie jak ona działa to niech się podzieli chętnie wysłucham.

Sanjuro 2004-12-11 16:05

Ja znalazlem gdzies tez dobry sposob na rysowanie okregu bez obliczen zmiennoprzecinkowych (dane wejsciowe to: xinit, yinit - srodek okregu; Radius - promien):

  x:=0;
  y:=Radius;
  d:=3-2*Radius;
  Repeat
      putpixel(xinit+x,yinit+y,10);
      putpixel(xinit+x,yinit-y,10);
      putpixel(xinit-x,yinit+y,10);
      putpixel(xinit-x,yinit-y,10);
      putpixel(xinit+y,yinit+x,10);
      putpixel(xinit+y,yinit-x,10);
      putpixel(xinit-y,yinit+x,10);
      putpixel(xinit-y,yinit-x,10);
      if(d < 0) then
        d := d + 4 *x +6
      else
        begin
          d := d + 4 * ( x -y ) + 10;
          y=y - 1;
        end;
      x = x + 1;
  Until not (x <= y);

pkotowski 2004-11-29 11:05

Cholera, jeblem sie ;) Dalem na linie bo to metoda tuz pod rysowaniem kolka w moim projekcie, ale moze tez sie przyda.
Daje okrag:

    int xv, yv;
    for (xv = -r; xv < r; xv++)
    {
        yv = (int) round(sqrt((float) r * r - xv * xv));
        canvas.putPoint(x + xv, y + yv);
        canvas.putPoint(x + xv, y - yv);
        canvas.putPoint(x + yv, y + xv);
        canvas.putPoint(x - yv, y + xv);
    };    

pkotowski 2004-11-29 11:03

Dobrze jest załadować sin(alfa) i cos(alfa) do tablicy, wtedy mamy szybciej obliczane wartości, a jeśli ktoś chce szybko narysować okrąg to znacznie szybszy jest poniższy kod nie zawierający funkcji trygonometrycznych:
    int x;
    int y;
    int d;
    x = x1;
    d = x1<x2?1:-1;
    float g = (float) (y2 - y1) / (x2 - x1);
    while (x1<x2?x<=x2:x>=x2) {
        y = (int) round(y1 + g * (x - x1));
        putPoint(x,y);
        x += d;
    };    
    y = y1;
    g = (float) (x2 - x1) / (y2 - y1);
    d = y1<y2?1:-1;
    while (y1<y2?y<=y2:y>=y2) {
        x = (int) round(x1 + g * (y - y1));
        putPoint(x,y);
        y += d;
    };    

Czyli rysuje na podstawie r:=sqrt(sqr(x)+sqr(y)).
Mając x (zaczynamy od x= r*-1, kończymy na x = r) obliczamy
y = sqrt(sqr(r)-sqr(x))
Oczywiscie narysujemy wtedy tylko od dolu lub gory, ale z pomoca przychodza operatory +/- i mozna w jednej petli narysowac kolo od wszystkich czterech stron ;)

the.riddle 2004-01-31 12:34

Bardzo przydatne funkcje. Korzystam z nich bardzo często. A w połączeniu z assemblerowskim ryowaniem punktu [odpowiednik putpixel] to działa bardzo szybko. Teraz tylko jeszcze dodać obsługę myszki i można robić drugiego Photoshopa. :P Pozdrowienia.