Algorytmy

Przeszukiwanie w głąb (DFS)

 • 2006-02-18 10:35
 • 4 komentarze
 • 4348 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Przeszukiwanie w głąb, inaczej zwane DFS (ang. Depth-First Search), jest algorytmem służącym do przeglądania kolejnych wierzchołków grafu. Polega na przetwarzaniu krawędzi każdego, ostatnio odwiedzonego wierzchołka, który nie został wcześniej wywołany, dopóty, dopóki istnieją krawędzie prowadzące z tego wierzchołka. Po przeanalizowaniu wszystkich krawędzi prowadzących z danego wierzchołka, algorytm cofa się i przetwarza dalej, dotąd nie analizowane, krawędzie wierzchołka, z którego został wywołany. Operację należy wykonać na każdym, dotąd nie analizowanym wierzchołku (przy niektórych zastosowaniach jest to zbędne).

Przy niektórych zastosowaniach niezbędne jest zapamiętanie czasu odwiedzenia i czasu przetworzenia każdego wierzchołka (najczęściej każda operacja rozpoczęcia przetwarzania i końca przetworzenia zajmuje umownie jedną jednostkę czasu).


Rys. 1. Działanie algorytmu przeszukiwania w głąb na przykładowym grafie

Czas działania algorytmu wynosi O(V+E), gdzie V to ilość wierzchołków oraz E to ilość krawędzi w analizowanym grafie.


Zastosowanie


Przeszukiwanie w głąb jest jednym z podstawowych algorytmów grafowych. Posiada szerokie zastosowanie. Jego zmodyfikowana wersja służy jako algorytm do znajdowania najkrótszej ścieżki pomiędzy źródłem a każdym wierzchołkiem (choć pesymistyczny czas działania nie jest zadawalający). Często jest używany do sprawdzenia, czy istnieje droga między wybranym wierzchołkiem (źródłem) a pozostałymi. Z przeszukiwania w głąb korzysta wiele innych algorytmów, w tym m. in.:


Implementacja


Poniżej podana przykładowa implementacja algorytmu (pseudokod), łącznie z przypisywaniem czasów odwiedzenia i przetworzenia każdego wierzchołka, co jest przydatne z kolei przy implementacji niektórych innych algorytmów wymienionych wyżej.

Główna procedura wygląda następująco:

DFS ( wierzchołek )
{

  czas = czas + 1
  czas_odwiedzenia[wierzchołek] = czas
  for każda krawędź wychodząca z wierzchołek do
  {
    if czas_odwiedzenia[wierzchołek, do którego prowadzi ta krawędź] == 0 then
    {
      wywołaj procedurę DFS( wierzchołek, do którego prowadzi ta krawędź )
    }
  }
  czas = czas + 1
  czas_przetworzenia[wierzchołek] = czas

}


Warunek wewnątrz pętli dokonuje sprawdzenia, czy wierzchołek, do którego prowadzi krawędź, nie został już odwiedzony, gdyż zgodnie z opisem algorytmu, procedurę należy wywołać tylko jeden raz dla każdego wierzchołka. Powyższą procedurę należy wywołać dla każdego wierzchołka grafu, którego czas_odwiedzenia jest równy 0 (w przypadku, gdy graf nie jest spójny).

Jeśli nie jest wymagane zapamiętanie czasu odwiedzenia i przetworzenia każdego wierzchołka, należy pominąć przy implementacji dwie pierwsze i dwie ostatnie linie pseudokodu wewnątrz procedury DFS.

Przy sprawdzaniu, czy istnieje droga z danego wierzchołka do pozostałych, należy wywołać procedurę DFS tylko dla wierzchołka źródłowego, a wewnątrz pętli zamieścić warunek przerywający operację przeszukania, gdy zostanie odwiedzony wierzchołek docelowy. Jeśli nie nastąpi przerwanie przeszukiwania, oznacza to, iż droga pomiędzy tymi wierzchołkami nie istnieje.

4 komentarze

malutki_20 2008-12-14 14:47

Ma ktoś to napisane w Pascalu??

stojex 2008-05-09 17:39

/*
Program który wyświetla koszt Minimalnego Drzewa Rozpinającego
dane wczytywane z pliku tekstowego

 • /
 1. include<algorithm>
 2. include <fstream>
 3. include <conio.h>
 4. include <iostream>
 5. include <string.h>
 6. include <vector>
using namespace std;
int tab[7000], ile[7000]; // 7000 - to liczba wszystkich elementów
int fa;
int Find(int a) { return (tab[a]==a) ? a : (tab[a] = fa); }
const int MAX = 10;
char wiersz[MAX];
FILE*plik=fopen("c:\\lista.txt","r");
bool Union(int a, int b)
{
    int fa = Find(a); // szukaj reprezentanta zbioru zawierającego element 'a'
    int fb = Find(b); // szukaj reprezentanta zbioru zawierającego element 'b'
 
    if (fa==fb) return false; // nie trzeba nic łączyć
    if (ile[fa] <= ile[fb])
    {
        ile[fb] += ile[fa];
        tab[fa] = fb;
    }
    else
    {
        ile[fa] += ile[fb];
        tab[fb] = fa;
    }
    return true;
}
 
pair< int,pair<int,int> > Edges[300000]; // tablica krawędzi do posortowania
 
int main(void)
{


    int n, m, a,b,c,cost=0;
    scanf("%d %d", &n, &m);// n to liczba wierzchołków, m liczba krawędzi
    for (int i=0; i<n; i++)
    {
        tab[i] = i;
        ile[i] = 1;
       }

//ifstream plik_odczyt("c:/lista.txt");
fopen("c:\\lista.txt","r");
    for (int i=0; i<m; i++)
    {
        plik_odczyt << ("%d %d %d", &a, &b, &c); a--; b--;; wierzchołki i ich waga
        fscanf(plik, "%d %d %d", &a, &b, &c);a--; b--;
        Edges[i] = make_pair( c, make_pair(a,b) );
    }
    sort(Edges, Edges+m);
    for (int i=0; i<m; i++)
        if ( Union(Edges[i].second.first,Edges[i].second.second) )
        {
            cost += Edges[i].first;
            // krawędz drzewa : Edges[i].second.first -- Edges[i].second.second
        }
fclose(plik);        
       
    printf("%d\n", cost);
    system("pause");
}


Bardziej obcykani poprawią sobie te błędy

Adam Boduch 2006-02-18 10:23

Spoko, fajne, przydalby sie jedynie przyklad jakis praktyczny (albo w C albo w Pascalu).

Thomashek 2006-02-17 18:47

Później dodam jeszcze ładny obrazek do tego artykułu.

EDIT: Dodałem.

PS. Niech ktoś skasuje Image:dfs.jpg (za duży był, zmieniłem na gifa).