Algorytmy

Algorytmy wyszukiwania

Poniższe algorytmy wyszukiwania powinny działać zarówno w Delphi jak i z drobną modyfikacją w Pascal'u.  

Pierwszy algorytm wyszukiwania polega na wyszukiwaniu wartości w tablicy. Załóżmy, że masz tablicę 10-elementową typu String i chcesz w tej tablicy wyszukać jakiś element ( poznać jej indeks ). Oto procedura przeszukująca:

type
 TSearch = String; // nowy typ bazujacy na typie String
 TTable = array[0..10] of TSearch;
 
function Find(Table : TTable; Data : TSearch; var Found : Integer) : Integer;
begin
{
 Ta procedura porownuje szukany element ( Data ) z kazdym elementem
 tablicy. Jezeli procedura znajdzie w tablicy element Data to zwraca
 rezultad w postaci numeru elementu.
}
 Found := 0;
 while (Found < High(Table)) and (Table[Found] <> Data) do Inc(Found);
  if Table[Found] <> Data then
   Result := -1 else Result := Found;
end;
 
Oto procedura wykorzystująca powyższy algorytm:
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 Tablica : TTable;
 Found : Integer;
begin
{ Wypelnienie tabliocy wartosciami }
 Tablica[0] := 'Jan';
 Tablica[1] := 'Adam';
 Tablica[2] := 'Aneta';
 Tablica[3] := 'Sylwia';
 Tablica[4] := 'Marta';
 Tablica[5] := 'Monika';
 Tablica[6] := 'Agata';
 Tablica[7] := 'Ewelina';
 Tablica[8] := 'Joanna';
 Tablica[9] := 'Krzysiek';
 Tablica[10] := 'Adrian';
 
 if Find(Tablica, 'Aneta', Found) > 0 then
  ShowMessage('Znelziono pod indeksem: ' + IntToStr(Found));
end;
 
A oto inny sposób zapisu tej procedury ( wyszukiwania ):
 
function Find(Table : TTable; Data : TSearch; var Found : Integer) : Integer;
begin
 Found := 0;
 repeat
  Inc(Found);
 until Table[Found] = Data;
 if Table[Found] <> Data then Result := -1 else Result := Found;
end;

3 komentarze

Toster 2007-03-30 11:24

Nie sprawdzalem w delphi ale kilka uwag:
1. Procka Find, (na samym dole) wysypie sie na Range checku w przypadku gdy bedziemy szukac ciagu ktory nie istnieje w tablicy
2. nie bardzo rozumiem po co jest ostatni warunek ? Skoro aby petla repeat sie zakonczyla wymagane jest Table[Found] = Data to linijke pozniej sprawdzenie czy Table[Found] <> Data jest bez sensu.
Procka z gory ekranu
3. Petla while ktora bazuje na ciaglym porownywaniu z High() jest nie effektywna, duzo lepsze efekty da For w dol
4. Przy kazdej iteracji ustawienie Result jest bez sensu, szkoda mocy CPU
5. Na 90% jestem pewien ze petla sie nie wykona jesli szukany element bedzie na 1 miejscu, a co sie z tym wiaze Result nie zostanie poprawnie ustawiony

Pozatym jak dla mnie indentacja mocno mi C++ smierdzi a procki sa pisane na kolanie, bez nalezytego przetestowania

Xitami 2006-10-17 00:07

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dlaczego "inny sposób" jest błędny?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------[ Xitami ]------

Klocek 2003-12-05 21:31

Spoko, akurat tego szukalem