(X)HTML

Znaki specjalne

  • 2006-07-04 02:06
  • 1 komentarz
  • 2563 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Czym są i w jakim celu istnieją znaki specjalne? Zaraz się tego dowiesz.

Załóżmy, że chciałbyś wstawić na swoją stronę znak Copyright - ?. Niestety, nie masz go zapewne na swojej klawiaturze. Na szczęście twórcy języka HTML przewidzieli taką sytuację i - aby ułatwić webmasterom życie - wprowadzili do języka tzw. znaki specjalne (oczywiście jest też wiele innych takich sytuacji, w których owe znaki specjalne się bardzo przydają). Polegają one na wstawieniu do kodu strony odpowiedniej encji, która odpowiada za dany znak specjalny. Ma on postać &encja;. Dla wspomnianego znaku '?' jest to: ©, czyli encja którą należy wstawić do kodu strony, a zostanie ona zinterpretowana poprawnie przez przeglądarkę i zamieniona na odpowiedni znak.

Można też korzystać z kodu ASCII danego znaku, encja ma wtedy taką postać: &#XXX; (gdzie XXX to kod ASCII danego znaku). Dla znaku Copyright jest to numer 168, więc encja będzie wyglądać następująco: ©.

Poniżej zamieszczam tabelę z najważniejszymi znakami specjalnymi (X)HTML. Po szerszą tabelę znaków odsyłam do dokumentacji języka HTML, do tabeli tychże znaków.

Numer Nazwa (encja) Opis Reprezentacja w przeglądarce
" " Quot (cudzysłów prosty) "
& & Ampersand (znak and) &
&#60; &lt; Less than (znak mniejszości) <
&#62; &gt; Greater than (znak większości) >
&#160; &nbsp; Non-breaking space (twarda spacja)
&#161; &iexcl; Inverted exclamation (odwrócony wykrzyknik) ?
&#162; &cent; Cent sign (cent) ?
&#163; &pound; Pound sterling sign (funt szterling) ?
&#164; &curren; General currency sign (ogólny symbol waluty) ¤
&#165; &yen; Yen sign (jen) ?
&#166; &brvbar; Broken vertical bar (przerwana linia pionowa) ?
&#167; &sect; Section sign (znak sekcji lub paragrafu) §
&#168; &uml; Umlaut /dieresis (umlaut lub diereza) ¨
&#169; &copy; Copyright (znak praw autorskich) ?
&#170; &ordf; Feminine ordinal (liczebnik porządkowy żeński) ?
&#171; &laquo; Left angle quote, guillemot left (lewy cudzysłów ostrokątny) ?
&#172; &not; Not sign (znak negacji) ?
&#173; &shy; Soft hyphen (łącznik opcjonalny) ­
&#174; &reg; Registered trademark (zastrzeżony znak towarowy) ?
&#175; &macr; Macron accent kreska górna) ?
&#176; &deg; Degree sign (znak stopnia) °
&#177; &plusmn; Plus or minus (plus-minus) ?
&#178; &sup2; Superscript two (2 w indeksie górnym) ?
&#179; &sup3; Superscript three (3 w indeksie górnym) ?
&#180; &acute; Acute accent (akcent silny) ´
&#181; &micro; Micro sign (grecka litera mi) ?
&#182; &para; Paragraph sign (znak akapitu) ?
&#183; &middot; Middle dot (punkt środkowy) ?
&#184; &cedil; Cedilla (cedilla) ¸
&#185; &sup1; Superscript one (1 w indeksie górnym) ?
&#186; &ordm; Masculine ordinal (liczebnik porządkowy m?ski) ?
&#187; &raquo; Right angle quote, guillemot right (prawy cudzysłów ostrokątny) ?
&#188; &frac14; Fraction - one quarter (ułamek jedna czwarta) ?
&#189; &frac12; Fraction - one half (ułamek jedna druga) ?
&#190; &frac34; Fraction - three quarters (ułamek trzy czwarte) ?
&#191; &iquest; Inverted question mark (odwrócony znak zapytania) ?
&#192; &Agrave; Capital A, grave accent (duże A z akcentem słabym) ?
&#193; &Aacute; Capital A, acute accent (duże A z akcentem silnym) Á
&#194; &Acirc; Capital A, circumflex accent (duże A z daszkiem) Â
&#195; &Atilde; Capital A, tilde (duże A z tyldą) ?
&#196; &Auml; Capital A, umlaut (duże A z dierezą) Ä
&#197; &Aring; Capital A, ring (duże A z kółkiem) ?
&#198; &AElig; Capital AE dipthong - ligature (Ligatura AE) ?
&#199; &Ccedil; Capital C, cedilla (duże C cedilla) Ç
&#200; &Egrave; Capital E, grave accent (duże E z akcentem słabym) ?
&#201; &Eacute; Capital E, acute accent (duże E z akcentem mocnym)
&#202; &Ecirc; Capital E, circumflex accent (duże E z daszkiem) É
&#203; &Euml; Capital E, umlaut - dieresis (duże E z umlautem) ?
&#204; &Igrave; Capital I, grave accent (duże I z akcentem słabym) Ë
&#205; &Iacute; Capital I, acute accent (duże I z akcentem mocnym) ?
&#206; &Icirc; Capital I, circumflex accent (duże I z daszkiem) Í
&#207; &Iuml; Capital I, umlaut - dieresis (duże I z umlautem) Î
&#208; &ETH; Capital Eth, Icelandic (duże islandzkie eth) ?
&#209; &Ntilde; Capital N, tilde (duże N z tyldą) ?
&#210; &Ograve; Capital O, grave accent (duże O z akcentem słabym) ?
&#211; &Oacute Capital O, acute accent (duże O z akcentem mocnym) Ó
&#212; &Ocirc; Capital O, circumflex accent (duże O z daszkiem) Ô
&#213; &Otilde; Capital O, tilde (duże O z tyldą) ?
&#214; &Ouml; Capital O, umlaut - dieresis (duże O z umlautem) Ö
&#215; &times; Multiply sign (znak iloczynu) ×
&#216; &Oslash; Capital O, slash (duże O z przekreśleniem) ?
&#217; &Ugrave Capital U, grave accent (duże U z akcentem słabym) ?
&#218; &Uacute; Capital U, acute accent (duże U z akcentem mocnym) Ú
&#219; &Ucirc; Capital U, circumflex accent (duże U z daszkiem) ?
&#220; &Uuml; Capital U, umlaut - dieresis (duże U z umlautem) Ü
&#221; &Yacute; Capital Y, acute accent (duże Y z akcentem mocnym) Ý
&#222; &THORN; Capital Thorn, Icelandic (duże islandzkie thorn) ?
&#223; &szlig; Small sharp s, German sz ligature (niemiecka ligatura scharfes s) ß
&#224; &agrave; Small a, grave accent (małe a z akcentem słabym) ?
&#225; &aacute; Small a, acute accent (małe a z akcentem mocnym) á
&#226; &acirc; Small a, circumflex accent (małe a z daszkiem) â
&#227; &atilde; Small a, tilde (małe a z tyldą) ?
&#228; &auml Small a, umlaut - dieresis (małe a z umlautem) ä
&#229; &aring; Small a, ring (małe a z kółkiem) ?
&#230; &aelig; Small ae dipthong - ligature (mała ligatura ae) ?
&#231; &ccedil; Small c, cedilla (małe c z cedillą) ç
&#232; &egrave; Small e, grave accent (małe e z akcentem słabym) ?
&#233; &eacute; Small e, acute accent (małe e z akcentem mocnym) é
&#234; &ecirc; Small e, circumflex accent (małe e z daszkiem) ?
&#235; &euml; Small e, umlaut - dieresis (małe e z umlautem) ë
&#236; &igrave; Small i, grave accent (małe i z akcentem słabym) ?
&#237; &iacute; Small i, acute accent (małe i z akcentem mocnym) í
&#238; &icirc; Small i, circumflex accent (małe i z daszkiem) î
&#239; &iuml; Small i, umlaut - dieresis (małe i z umlautem) ?
&#240; &eth; Small eth, Icelandic (małe islandzkie eth) ?
&#241; &ntilde; Small n, tilde (małe n z tyldą) ?
&#242; &ograve; Small o, grave accent (małe o z akcentem słabym) ?
&#243; &oacute; Small o, acute accent (małe o z akcentem mocnym) ó
&#244; &ocirc; Small o, circumflex accent (małe o z daszkiem) ô
&#245; &otilde; Small o, tilde (małe o z tyldą) ?
&#246; &ouml; Small o, umlaut - dieresis (małe o z umlautem) ö
&#247; &divide; Division sign (znak ilorazu) ÷
&#248; &oslash; Small o, slash (małe o z przekreśleniem) ?
&#249; &ugrave; Small u, grave accent (małe u z akcentem słabym) ?
&#250; &uacute; Small u, acute accent (małe u z akcentem mocnym) ú
&#251; &ucirc; Small u, circumflex accent (małe u z daszkiem) ?
&#252; &uuml; Small u, umlaut - dieresis (małe u z umlautem) ü
&#253; &yacute; Small y, acute accent (małe y z akcentem słabym) ý
&#254; &thorn; Small thorn, Icelandic (małe islandzkie thorn) ?
&#255; &yuml; Small y, umlaut - dieresis (małe y z umlautem) ?
&#338; &OElig; Latin Capital OE - ligature (duża łacińska ligatura OE) ?
&#339; &oelig; Latin Small OE - ligature (mała łącińska ligatura oe) ?
&#352; &Scaron; Capital S with caron Š
&#353; &scaron; Small s with caron š
&#376; &Yuml; Capital Y with dieresis (duże Y z umlautem) ?
&#710; &circ; Circumflex accent (akcent cyrkumfleksowy - daszek) ?
&#732; &tilde; Small tilde (tylda) ?
&#8211; &ndash; En dash (półpauza) ?
&#8212; &mdash; Em dash (pauza - myślnik) ?
&#8216; &lsquo; Left single quotation mark (lewy apostrof drukarski) ?
&#8217; &rsquo; Right single quotation mark (prawy apostrof drukarski) ?
&#8218; &sbquo; Single low-9 quotation mark (przecinek) ?
&#8220; &ldquo; Left double quotation mark ?
&#8221; &rdquo; Right double quotation mark (prawy cudzysłów) ?
&#8222; &bdquo; Double low-9 quotation mark ?
&#8224; &dagger; Dagger (znak krzyżyka) ?
&#8225; &Dagger; Double Dagger (znak podwójnego krzyżyka) ?
&#8226; &bull; Bullet (kropka) ?
&#8230; &hellip; Horizontal ellipsis (wielokropek) ?
&#8240; &permil; Per mille (thousand) sign (promil) ?
&#8242; &prime; Minutes; Feet (Minuty; Stopy) ;
&#8243; &Prime; Seconds; Inches (Sekundy; Cale) ?
&#8249; &lsaquo; Single left-pointing angle quotation mark ?
&#8250; &rsaquo; Single right-pointing angle quotation mark ?
&#8254; &oline; Overline (Nadkreślenie) ?
&#8260; &frasl; Fraction slash (Ukośnik ułamkowy) ?
&#8364; &euro; Euro sign (znak Euro) ?
&#8482; &trade; trademark (znak handlowy) ?

Tabela pochodzi ze strony: http://webmaster.helion.pl

1 komentarz

Marooned 2006-07-02 13:26

&shy; teges szmeges