(X)HTML

<thead>

 • 2010-12-30 11:22
 • 0 komentarzy
 • 1555 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Znacznik <thead> służy do grupowania wierszy komórek w celu stworzenia nagłówka w tabeli.

Zobacz teżPrzykład


Wpisz


<table border="1">
  <thead align="center" valign="bottom" style="background-color: #c0ffee">
    <tr><td>Tytuł</td></tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Treść</td></tr>
  </tbody>
</table> 


Wynik


Tytuł
Treść


Atrybuty


 • Id - identyfikator
 • Class - klasa CSS
 • Style - przypisany styl CSS
 • Title - definiuje tytuł elementu
 • Lang - definiuje język elementu
 • Dir - definiuje kierunek tekstu w elemencie
 • Align - wyrównanie w poziomie
 • Char - znak względem którego nastąpi wyrównanie w komórkach tabeli
 • Charoff - odstęp w pikselach od znaku wyrównania
 • Valign - wyrównanie w pionie

Atrybuty niestandardoweUwaga!
Poniższe atrybuty znacznika nie są zawarte w standardzie języka HTML i XHTML, ale są obsługiwane przez niektóre przeglądarki internetowe - są to pozostałości po rozszerzeniach HTML różnych firm w okresie wojny przeglądarek.
Ich używanie jest jednak wysoce niezalecane i powoduje niezgodność strony z zadeklarowanym typem dokumentu.


Zdarzenia