(X)HTML » Niestandardowe

Marquee

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 599 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Znacznik <marquee>, wprowadzony przez firmę Microsoft, jest niestandardowym znacznikiem języka HTML, działajacym pierwotnie tylko w przeglądarkach Internet Explorer. Został zaimplementowany także w przeglądarkach opartych o silnik Gecko, dzięki XBL (XML Binding Language).

Znacznik ten pozwala na pokazanie pola z przewijanym tekstem wewnątrz.

Przykład użycia


Kod


<marquee>Tekst się przewija!</marquee>

Wynik


<marquee>Tekst się przewija!</marquee>

Główne atrybuty


 • Id - identyfikator
 • Class - klasa CSS
 • Style - przypisany styl CSS
 • Title - definiuje tytuł elementu
 • Lang - definiuje język elementu
 • Dir - definiuje kierunek tekstu w elemencie
 • Behavior - ustawia w jaki sposób jest przewijany tekst. Możliwe są wartości slide, scroll i alternate, domyślnie scroll
 • Direction - określenie kierunku przewijania. Możliwe są wartości left, right, up i down. Standardowo - left
 • Loop - określa ile razy ma nastąpić przewijanie. Domyślnie -1, czyli w nieskończoność.
 • Scrollamount - ustawienia sumy przewinięć każdej przerwy. Domyślnie 6 (pikseli)
 • Scrolldelay - określanie przerwy miedzy przesunięciami. Domyślnie 85, wartości poniżej 60 są ignorowane.
 • Truespeed - ustawia czt czas przewijania nie jest mniejszy niż 60 milisekund. Możliwe wartości to true lub false (domyślna)

Atrybuty wizualne


 • Bgcolor - definiuje kolor tła
 • Height - definiuje wysokość elementu
 • Hspace - ustawia margines poziomy
 • Vspace - ustawienia pionowego marginesu
 • Width - określa szerokość elementu

Dostępne zdarzenia