(X)HTML

Iframe

 • 2006-07-02 14:03
 • 2 komentarze
 • 1793 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy

<iframe>


Znacznik <iframe> definiuje pływającą (zwaną także lokalną lub wewnętrzną) ramkę w dokumencie.

Zobacz też:Przykład użycia


Kod:


<iframe name="Pływająca ramka" src="index.php" width="90%" frameborder="1" scrolling="no"></iframe>

Efekt:


<iframe name="Pływająca ramka" src="index.php" width="90%" frameborder="1" scrolling="no"></iframe>

Tekst alternatywny


Może się zdarzyć, że przegladarka użytkownika nie będzie obsługiwać pływających ramek. Kod można uzupełnić o tzw. tekst alternatywny, wpisując go pomiędzy znacznik <iframe> i jego zamknięcie.

Przykład


<iframe src="strona.html">Twoja przeglądarka nie obsługuje pływających ramek</iframe>


Rekurencyjne wywoływanie ramki pływającej


Nic nie stoi na przeszkodzie, by jako źródło ramki pływającej wpisać strone która zawiera tą ramkę pływającą - można kiedyś było wykorzystać ten efekt zapętlenia w zamiarach zawieszenia przeglądarki użytkownika, obecnie jednak wszystkie nowoczesne przeglądarki ignorują takie próby i "nie dają się nabrać".

Główne atrybuty


 • Id - identyfikator
 • Class - klasa CSS
 • Style - przypisany styl CSS
 • Name - nazwa pływającej ramki (nie może się powtarzać w jednym dokumencie)
 • Scrolling - czy ramka ma być przewijana (yes, no, auto)
 • Src - dokument wczytywany do pływającej ramki
 • Longdesc
 • Title

Atrybuty wizualne


 • width - szerokość pływającej ramki
 • height - wysokość pływającej ramki
 • marginheight - pionowy margines ramki
 • marginwidth - poziomy margines ramki
 • align - wyrównanie ramki (top, bottom, left, right)
 • frameborder - obramowanie (1 - włączone lub 0 - wyłączone)

2 komentarze

Ktos 2006-03-10 09:39

A ja bym prosił aby pisać zgodnie ze stylem opisanym na odpowiedniej stronie: http://4p[...]/Pomoc/Zasady_redagowania_artyku%C5%82%C3%B3w#zasady_redagowania_-_(x)html

Coldpeer 2006-03-09 21:34

Pozwoliłem sobie dodać info o "tekście alternatywnym" oraz na pare innych elementów :)