(X)HTML » Deprecated

Font

 • 2010-10-31 18:27
 • 3 komentarze
 • 630 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy

<font>


Font jest znacznikiem używanym do zmiany parametrów czcionki.

Znacznik ten ma status Deprecated w HTML 4.01/XHTML 1.0, a w wersjach Strict tych języków już nie istnieje! Nie należy więc go używać.
Zamiast niego należy korzystać z właściwości font kaskadowych arkuszy stylów (CSS).


Zobacz też:

Atrybuty


 • size - rozmiar czcionki wyrażony liczbą z zakresu od 1 do 7 lub +n bądź </b>-n</b> (gdy chcemy zwiększyć rozmiar czcionki o n w stosunku do standardowej wielkości)
 • color - kolor czcionki. Można stosować predefiniowane kolory (nazwy angielskie typu "white", "darkgreen", czy "khaki") lub określić swój własny używając konstrukcji szesnastkowej "#rrggbb"
 • face - parametr określa listę czcionek oddzielonych przecinkami, których powinna użyć przeglądarka podczas wyświetlania strony. Jeżeli parametr face ustalimy na "courier, serif" to przeglądarka najpierw będzie próbowała użyć czcionki courier, a gdy jej nie znajdzie lub nie będzie mogła użyć, to zastosuje domyślną czcionkę szeryfową. Gdy nie znajdzie żadnej z nich - tekst będzie wyświetlony przy użyciu domyślnej czcionki.
 • lang - pozwala określić język narodowy użyty do opisania elementu.
 • dir - określa kierunek tekstu. Przyjmuje dwie wartości - ltr (domyślny) - od lewej do prawej i rtl - od prawej do lewej.
 • title - zawiera dodatkową informację nt. elementu.
 • Id - identyfikator
 • Class - klasa CSS
 • Style - przypisany styl CSS

Przykład


Wpisz


<font color="red" face="Courier New" size="3">Przykładowy tekst</font>

Wynik


Przykładowy tekst

Odpowiednik CSS


Jako że tag font jest przestarzały, należy używać stylów CSS, np. font, font-size, font-family, color. Dają one dużo większe możliwości.

3 komentarze

Coldpeer 2006-04-23 18:31

Dobra, inquezt - zrobiłem to za Ciebie i poprawiłem trochu formatowanie :)

Adam Boduch 2006-04-23 15:58

Lepeij popatrz jak inne teksty z tego dzialu sa pisane i zmodyfikuj go do takiej postaci jaka zostala okreslona w wymogach (patrz dzial "Pomoc").

inquezt 2006-04-23 15:45

Wicie, rozumicie - może sie nie podobać, bo to mój pierwszy raz na 4porgrammers.net. Ale może dla kogoś być przydatny