(X)HTML » Atrybuty

Value

  • 0 komentarzy
  • 1155 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy

Value


Atrybut znacznika <input>. Określa wartość domyślną danego znacznika. W zależności od atrybutu Type wartość ta może lub nie może być zmieniana, czasami nie jest również wyświetlana. Jeśli znacznik ma również atrybut Name, to wartość value zostanie wysłana razem z formularzem (pod warunkiem, że element nie jest wyłączony).

Przykłady użycia


<form method="get">
 
<input type="text" value="Jakiś tekst" /> To pole tekstowe będzie zawierało tekst Jakiś tekst<, który będzie można edytować poprzez przeglądarkę.
 
<input type="password" value="Hasło" /> To pole podobnie jak powyższe będzie zawierało zdatny do edycji tekst Hasło<, będzie on jednak zastąpiony gwiazdkami (lub kropkami w przypadku IE 6+ i systemu Windows XP lub nowszego)
 
<input type="checkbox" value="pole" /> To pole wyboru nie będzie wyświetlało wartości ani nie będzie ona zdatna do edycji, jednak zostanie przesłana razem z formularzem, jeśli pole zostanie zaznaczone. Do nadania etykiety należy użyć znacznika <label>.
 
<input type="radio" value="opcja" /> To pole opcji (radio) będzie podobnie jak powyższe ukrywać swoją wartość, jednak zostanie ona przesłana z formularzem.
 
<input type="submit" value="Wyślij formularz" />
<input type="reset" value="Resetuj wartości domyślne" />
<input type="button" value="Sprawdź dane" />
Wartość będzie wyświetlana jako tekst na przycisku, jednak nie będzie można jej edytować.
 
<input type="file" value="C:\autorun.inf" /> Wpisana wartość będzie domyślną ścieżką po otwarciu strony.
 
<input type="hidden" value="ok" /> To pole nie jest widoczne, ale jego wartość jest przesyłana razem z formularzem.
 
</form>


Zobacz też