(X)HTML

Address

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 1652 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy

<address>


Znacznik <address> jeste elementem, który ma służyć do oznaczania danych kontaktowych autora dokumentu, nie musi być to adres. Jest to jeden z najdziwniejszych znaczników w specyfikacji HTML, najprawdopodobniej ma służyć informacjami o sposobie kontaktu z autorem drogą elektroniczną i nie powinien zawierać adresów pocztowych.

Uwaga! Ta interpretacja nie musi być właściwa i opiera się tylko na specyfikacji języka HTML 4.01 opublikowanej przez W3C.


Znacznik <address> jest zmorą projektantów marzących o czystości kodu, bo może zawierać tylko elementy liniowe, co powoduje, że w przypadku chęci stworzenia nowej linii należy dodać znacznik <br /> - stąd niektórzy miłośnicy kodu bez tak wizualnych znaczników tworzą dodatkowe elementy <span>, którym poprzez CSS nadają właściwości display wartość block.

Przykład użycia


Wpisz


<address>
<a href="mailto:[email protected]">Jan Kowalski</a>, 
kontakt z Janem Kowalskim, autorem tekstu
</address>


Wynik


<address>
Jan Kowalski,
kontakt z Janem Kowalskim, autorem tekstu
</address>

Główne atrybuty


  • Id - identyfikator
  • Class - klasa CSS
  • Style - przypisany styl CSS
  • Title - definiuje tytuł elementu
  • Lang - definiuje język elementu
  • Dir - definiuje kierunek tekstu w elemencie

Dostępne zdarzenia